Sąlygos

3 metų garantijos akcijos nuostatos ir sąlygos

Reklamuotojas

1.  Reklamuotojas yra įmonė Canon Europa N.V., užregistruota adresu Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (toliau šiame dokumente vadinama „Canon“).

 

Pasiūlymas  


2. Toliau išvardytiems rinktiniams „Canon“ gaminiams („Akcijos gaminiai“) pagal šį 3 metų garantijos pasiūlymą („Garantijos pasiūlymas“) siūloma:

o dvejų metų pratęsimas galiojančiai vienų metų „Canon“ komercinei garantijai – Europos garantijos sistemai ( „EGS“ ); arba

o papildoma techninė priežiūra ir galiojančios EGS pratęsimas dviems metams.

3. Išskyrus tai, kas aiškiai pataisyta šiame dokumente (pratęsimas ir (arba) papildymas), jūsų gaminiui galiojančios EGS nuostatos bus taikomos garantinėms paslaugoms, teikiamoms pagal šį Garantijos pasiūlymą. Jei kiltų koks nors nesuderinamumas tarp pagal šį Garantijos pasiūlymą teikiamų paslaugų nuostatų ir EGS nuostatų, pirmumas teikiamas šio Garantijos pasiūlymo nuostatoms.

Dalyviai

4. Šiuo garantijos pasiūlymu gali pasinaudoti tik galutiniai naudotojai (įmonės arba asmenys) („Dalyviai“ arba „Dalyvis“). Platintojams ir mažmenininkams Pasiūlymas netaikomas, jie taip pat neturi teisės juo pasinaudoti savo klientų vardu.

5. Visi Dalyviai turi būti 18 ar metų ar vyresni.

6. Visi Dalyviai laikomi sutikusiais vadovautis šiomis Nuostatomis ir sąlygomis („Nuostatos“).

Pasiūlymo gaminiai

7. Atrinkti „Canon“ gaminiai pagal šį Garantijos pasiūlymą („Pasiūlymo gaminiai“) ir galiojantis Garantijos pasiūlymas yra įtraukti į Pasiūlymo gaminių sąrašą Nuostatų 1 priede. „Canon“ keis ir pildys Pasiūlymo gaminių sąrašą, todėl Pasiūlymo puslapyje čia ir šių Nuostatų 1 priede ieškokite naujausios informacijos apie produktus, kuriems taikomas Garantijos pasiūlymas.

 

 

1 PRIEDAS

 

Pasiūlymo gaminių sąrašas

 

Gaminių grupė Įrenginys / spausdintuvas Akcijos pasiūlymas Akcijos garantinė techninė priežiūra
MAXIFY MB2150 Pratęsimas Grąžinimas gamintojui
MB2155 Grąžinimas gamintojui
MB2750 Grąžinimas gamintojui
MB2755 Grąžinimas gamintojui
Sistema „GX6050“ Grąžinimas gamintojui
Sistema „GX7050“ Grąžinimas gamintojui
MB5150 Pratęsimas Grąžinimas gamintojui
MB5155 Grąžinimas gamintojui
MB5450 Grąžinimas gamintojui
MB5455 Grąžinimas gamintojui
iB4150 Grąžinimas gamintojui
„i-SENSYS“ LBP223dw Pratęsimas Grąžinimas gamintojui
LBP226dw Grąžinimas gamintojui
LBP621Cw Pratęsimas Grąžinimas gamintojui
LBP623Cdw Pratęsimas Grąžinimas gamintojui
LBP663Cdw Grąžinimas gamintojui
LBP722Cdw Grąžinimas gamintojui
MF443dw Grąžinimas gamintojui
MF445dw Grąžinimas gamintojui
MF542x Grąžinimas gamintojui
MF543x Grąžinimas gamintojui
MF641Cw Grąžinimas gamintojui
MF643Cdw Grąžinimas gamintojui
MF645Cx Grąžinimas gamintojui
MF742Cdw Grąžinimas gamintojui
MF744Cdw Grąžinimas gamintojui
Sistema „MF832Cdw“ Grąžinimas gamintojui
„imageFORMULA“ Sistema „P-208II“ Pratęsimas Grąžinimas gamintojui
Sistema „P215II“ Grąžinimas gamintojui
R10  Grąžinimas gamintojui
R40  Grąžinimas gamintojui
Sistema „DR-F120“ Grąžinimas gamintojui


8. Visi Pasiūlymo gaminiai turi būti nauji ir autentiški „Canon“ gaminiai, mažmeniniams prekybininkams juos turi tiekti ir platinti „Canon“ įmonių grupė, įsikūrusi Europos ekonominėje erdvėje (EEE) arba Šveicarijoje. Kad išvengtumėte nusivylimo, paklauskite savo pardavėjo, ar šios sąlygos yra tenkinamos . Įsigijus perparduotus, atnaujintus arba perrinktus gaminius, suklastotus gaminius arba gaminius, kurie kokiu nors būdu pažeidžia „Canon“ įmonių grupės intelektinės nuosavybės teises (įskaitant lygiagrečiuosius arba „pilkuosius“ gaminius, bet tuo neapsiribojant), jiems ši akcija negalios. Norėdami daugiau sužinoti apie lygiagrečiuosius gaminius, spustelėkite čia .

9. Dalyviai, perkantys dideliais kiekiais (25 ar daugiau Pasiūlymo gaminių vienam dalyviui), neturės teisės pasinaudoti šiuo pasiūlymu.

Pasiūlymo laikotarpis

 

10. Šis Garantijos pasiūlymas yra ilgalaikis. Pasiūlymo gaminiai turi būti užregistruoti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo įsigijimo datos, kurią patvirtina galiojantis pirkimo įrodymas. Norėdami užregistruoti Pasiūlymo gaminį, pateikite prašymą pagal šiose Nuostatose nurodytas instrukcijas.

Pasiūlymo teritorijos

11. Pasiūlymo gaminiai turi būti įsigyti iš mažmeninių prekybininkų, įsteigtų toliau nurodytose teritorijose („Pasiūlymo teritorijos“), arba internetinėje parduotuvėje, kurios domenas arba registruotasis adresas yra šiose teritorijose. Pasiūlymo gaminiai taip pat turi būti užregistruoti Pasiūlymo teritorijų adresu.

Pasiūlymo teritorijos: Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Vokietija, Vengrija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė.

Kaip užregistruoti gaminį ir pateikti prašymą dėl Garantijos pasiūlymo

12. Norėdami pateikti garantijos pasiūlymo prašymą, Dalyviai per trisdešimt dienų nuo gaminio pirkimo datos turi tinkamai užpildyti ir pateikti internetinę prašymo formą, užregistruodami Pasiūlymo gaminį (taip pat nurodydami galiojantį gaminio serijos numerį (-ius)*). „Canon“ nepriims prašymų, gautų vėliau nei po 30 dienų nuo Pasiūlymo gaminio pirkimo datos. Dalyviams reikės nuskaityti, įkelti ir pridėti prie internetinės prašymo formos galiojantį pirkimo įrodymą (pvz. kasos kvito kopiją arba internetinio užsakymo ir mokėjimo patvirtinimą, įskaitant PVM). Atkreipkite dėmesį, kad siuntimo įrodymas nebus priimtas kaip galiojantis pirkimo įrodymas.

* Jei nežinote, kaip rasti serijos numerį, spustelėkite čia .

13. Patvirtinus prašymą, Dalyviai el. paštu gaus patvirtinimą, kad jų prašymas buvo priimtas, o jų Pasiūlymo gaminys – užregistruotas. Jei tokio patvirtinimo el. paštu Dalyviai negauna per 8 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, reikėtų kreiptis į mūsų Prašymų pagalbos liniją numeriu +44 (0) 207 660 0186. Įsitikinkite, kad patvirtinimas el. paštu laikomas saugiai, nes jo gali prireikti kaip galiojančio prašymo įrodymo, jei norėsite gauti garantines paslaugas.

14. „Canon“ pasilieka teisę bet kokį neišsamų, netikslų ar nepagrįstą prašymą paskelbti negaliojančiu.

Atsakomybės atsisakymas

15. Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, „Canon“ neatsako už jokius nuostolius, žalą ar sužalojimus, kuriuos patyrė bet kuris Dalyvis šios akcijos metu. Tačiau joks šių taisyklių teiginys nepanaikina ir neapriboja „Canon“ atsakomybės už asmenų sužalojimus ar mirtį, sukeltus įrodyto „Canon“ darbuotojų ar atstovų aplaidumo.

16. „Canon“ pasilieka teisę patikrinti bet kurį prašymą, kad įsitikintų, jog buvo laikomasi šių Nuostatų, ir prašyti papildomos informacijos ir prašymo teiginius patvirtinančių dokumentų. „Canon“ pasilieka teisę nepripažinti prašymų ir (arba) Dalyvių, jei kilo įtarimas, kad Pasiūlymu yra kokiu nors būdu piktnaudžiaujama. „Canon“ sprendimai dėl Pasiūlymo yra galutiniai ir dėl jų nebus susirašinėjama.

17. Pasiūlymo gaminiai siūlomi tol, kol jų yra sandėlyje. „Canon“ nebus atsakinga tokiu atveju, jei mažmenininkams nepavyks įvykdyti Pasiūlymo gaminių užsakymų per Pasiūlymo laikotarpį.

18. „Canon“ pasilieka teisę be jokios atsakomybės bet kada anuliuoti, redaguoti, ir (arba) pakeisti šį pasiūlymą. Tačiau, kad būtų išvengta nereikalingo nusivylimo, „Canon“ visada stengsis sumažinti pakeitimų poveikį Dalyviams.

Asmeninių duomenų apsauga

19. „Canon Europa N.V.“, 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, yra visų Dalyvių pateiktų asmens duomenų valdytoja. Visus mums pateiktus asmens duomenis šio Pasiūlymo administravimo tikslais tvarkys „Interpay Sales Promotions Ltd“ (IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Airija). Pateikti asmens duomenys bus patikimai saugomi ir gali būti perduoti į saugų serverį už EEE ribų.

20. Iš Dalyvių gauti asmens duomenys tvarkomi pagal „Canon“ verslo ir „Canon“ vartotojų privatumo politiką, su kuria galima susipažinti adresu https://www.canon-europe.com/privacy-policy/

Kaip pateikti prašymą dėl Garantijos pasiūlymo paslaugų

21. Jei Dalyviams reikalingos pratęstos ir (arba) pagerintos garantinės paslaugos, teikiamos pagal šį Pasiūlymą, kai prašymas bus patvirtintas, jie turėtų kreiptis į vietinę „Canon“ techninės pagalbos tarnybą ir būti pasiruošę:

a. Pateikti visą įrenginio / spausdintuvo modelio pavadinimą ir serijos numerį*;
b. Patvirtinti kompiuteryje įdiegtą operacinę sistemą – jei tai taikoma;
c. Patvirtinti Dalyvio kontaktinius duomenis, įrenginio / spausdintuvo adresą ir savo el. pašto adresą;
d. Pateikti gaminio pirkimo ir suaktyvinto Garantijos pasiūlymo įrodymą, nurodytą patvirtinimo el. laiške, atsiųstame po garantijos registracijos (-ų) internetu;
e. Pateikti aiškų gedimo apibūdinimą ir atlikti diagnostiką pagal gaunamus patarimus;
f. Vykdyti visus pagrįstus pagalbos tarnybos nurodymus, kad Dalyvis galėtų gauti garantines paslaugas.

* Jei nežinote, kaip rasti serijos numerį, spustelėkite čia .

Įstatymai ir jurisdikcija

22. Tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, šis pasiūlymas, šios nuostatos ir sąlygos ir bet kokie ginčai, kylantys iš jų ar susiję su jomis, turi būti reglamentuojami ir aiškinami pagal Anglijos ir Velso teisės aktus, ir jie bus svarstomi neišimtinės jurisdikcijos Anglijos ir Velso teismuose.

23. Jei esate vartotojas, šiam pasiūlymui galioja jūsų gyvenamosios vietos šalies įstatymai ir pagal juos galite turėti teisę iškelti bylą savo kalba ir savo vietos teismuose. Vietos vartotojų konsultavimo organizacija suteiks jums informacijos apie jūsų teises. Šios Nuostatos neriboja jokių įstatyminių teisių, kurios gali būti taikomos.