Sąlygos

3 metų garantijos akcijos nuostatos ir sąlygos

Akcija ir reklamuotojas

1. Reklamuotojas yra įmonė Canon Europa N.V., užregistruota adresu Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (toliau šiame dokumente vadinama „Canon“).

2. Toliau išvardytiems rinktiniams „Canon“ gaminiams („Akcijos gaminiai“) pagal šią 3 metų garantijos akciją („Garantijos akcija“) siūloma:

o dvejų metų pratęsimas galiojančiai vienų metų „Canon“ komercinei garantijai – Europos garantijos sistemai („EGS“); arba

o papildoma techninė priežiūra ir galiojančios EGS pratęsimas dviems metams.

3. Išskyrus tai, kas aiškiai pataisyta šiame dokumente (pratęsimas ir (arba) papildymas), jūsų gaminiui galiojančios EGS nuostatos bus taikomos garantinėms paslaugoms, teikiamoms pagal šią Akcijos garantiją. Jei kiltų koks nors nesuderinamumas tarp pagal šią Akcijos garantiją teikiamų paslaugų nuostatų ir EGS nuostatų, pirmumas teikiamas šios Akcijos garantijos nuostatoms.

Akcijos laikotarpis

4.    Akcijos gaminiai turi būti įsigyti akcijos teritorijoje (nurodyta toliau) nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gruodis 31 d. Gaminio įsigijimo datą turi patvirtinti galiojantis įsigijimo įrodymas. Atkreipkite dėmesį, kad gaminius būtina užregistruoti per 30 dienų nuo pirkimo datos.

Akcijos teritorija

5.    Akcijos produktai turi būti nupirkti ir užregistruoti adresu, esančiu vienoje iš toliau pateiktų teritorijų: Estija, Latvija. Lietuva.

Akcijos gaminiai

6.   Rinktiniai „Canon“ gaminiai, kuriems taikoma ši akcijos garantija („Akcijos gaminiai“), yra išvardyti toliau.

Gaminių grupė  Įrenginys / spausdintuvas  Akcijos pasiūlymas  Akcijos garantinė techninė priežiūra 
MAXIFY
MB2150
Pratęsimas  Grąžinimas gamintojui 
MB2155
Grąžinimas gamintojui 
MB2750 Grąžinimas gamintojui 
MB2755
Grąžinimas gamintojui 
MB5150
Pratęsimas  Grąžinimas gamintojui 
MB5155
Grąžinimas gamintojui 
MB5450
Grąžinimas gamintojui 
MB5455
Grąžinimas gamintojui 
iB4150
Grąžinimas gamintojui 
i-SENSYS
LBP212dw
Pratęsimas  Grąžinimas gamintojui 
LBP214dw
Grąžinimas gamintojui 
LBP611Cn
Pratęsimas  Grąžinimas gamintojui 
LBP613Cdw
Pratęsimas  Grąžinimas gamintojui 
LBP621Cw
Pratęsimas  Grąžinimas gamintojui 
LBP623Cdw
Pratęsimas  Grąžinimas gamintojui 
LBP653Cdw
Grąžinimas gamintojui 
LBP663Cdw
Grąžinimas gamintojui 
LBP664Cx
Grąžinimas gamintojui 
MF421dw
Grąžinimas gamintojui 
MF426dw
Grąžinimas gamintojui 
MF428x
Grąžinimas gamintojui 
MF429x
Grąžinimas gamintojui 
MF522x
Grąžinimas gamintojui 
MF525x
Grąžinimas gamintojui 
MF631Cn
Grąžinimas gamintojui 
MF633Cdw
Grąžinimas gamintojui 
MF635Cx
Grąžinimas gamintojui 
MF641Cw
Grąžinimas gamintojui 
MF643Cdw
Grąžinimas gamintojui 
MF645Cx
Grąžinimas gamintojui 
MF732Cdw
Grąžinimas gamintojui 
MF734Cdw
Grąžinimas gamintojui 
MF735Cx
Grąžinimas gamintojui 
MF742Cdw
Grąžinimas gamintojui 
MF744Cdw
Grąžinimas gamintojui 
MF746Cx
Grąžinimas gamintojui 
imageFORMULA
P-208II
Pratęsimas  Grąžinimas gamintojui 
P215II
Grąžinimas gamintojui 
DR-F120
Grąžinimas gamintojui 
imageRUNNER
iR C1225iF
Pratęsimas  Grąžinimas gamintojui 

„Canon“ gali įtraukti į šią akciją naujų produktų, nurodytų šioje sąlygoje, modelių, jei jie bus išleisti vykstant akcijai. Akcijos pabaigos data naujai pridėtiems produktams liks tokia pati, kokia nustatyta šių nuostatų ir sąlygų 4 punkte.

7. Akcijos gaminiai turi būti nauji ir autentiški „Canon“ gaminiai, jie turi būti tiekiami ir platinami pardavėjams „Canon“ įmonių grupės, įsikūrusios Europos ekonominėje erdvėje (EEE) arba Šveicarijoje. Kad išvengtumėte nusivylimo, paklauskite savo pardavėjo, ar šios sąlygos yra tenkinamos. Įsigijus perparduotus, atnaujintus arba perrinktus gaminius, suklastotus gaminius arba gaminius, kurie kokiu nors būdu pažeidžia „Canon“ įmonių grupės intelektinės nuosavybės teises (įskaitant lygiagrečiuosius arba „pilkuosius“ gaminius, bet tuo neapsiribojant), jiems ši akcija negalios. Norėdami daugiau sužinoti apie lygiagrečiuosius gaminius, spustelėkite čia.

8. Akcijos gaminiai turi būti užregistruoti per 30 dienų nuo pirkimo datos, kad jiems galėtų būti taikoma ši akcija. Norėdami užregistruoti savo gaminį, pateikite prašymą pagal toliau nurodytas instrukcijas.

9.    Šis pasiūlymas teikiamas tik galutiniams naudotojams. Verslo ar individualūs pirkėjai, perkantys dideliais kiekiais (25 ar daugiau Akcijos gaminių per Akcijos laikotarpį), neturės teisės dalyvauti šioje Akcijoje.

Platintojai ir mažmenininkai akcijoje dalyvauti negali, jie taip pat neturi teisės dalyvauti akcijoje savo klientų vardu.

10.    Visi Dalyviai laikomi sutikusiais vadovautis šiomis Nuostatomis ir sąlygomis.

Kaip užregistruoti gaminį ir pateikti garantijos akcijos prašymą

11.   Visi dalyviai turi būti ne jaunesni nei 18 metų. Pateikdami prašymą pagal šią akciją ir užregistruodami savo gaminį sutinkate, kad jus susaistytų šios Nuostatos. Jei jums nėra 18 ir (arba) nenorite laikytis šios akcijos nuostatų, nepateikite garantijos akcijos prašymo.

12. Norėdami pateikti garantijos akcijos prašymą,per trisdešimt dienų nuo gaminio pirkimo datos tinkamai užpildykite ir pateikite internetinę prašymo formą, užregistruodami savo gaminį (taip pat nurodydami galiojantį gaminio serijos numerį (-ius)*) čia. „Canon“ nepriims prašymų, gautų daugiau nei po 30 dienų nuo gaminio pirkimo datos. Dalyviams reikės nuskaityti, įkelti ir pridėti prie internetinės prašymo formos galiojantį pirkimo įrodymą (pvz. kasos kvito kopiją arba internetinio užsakymo ir mokėjimo patvirtinimą). Atkreipkite dėmesį, kad siuntimo įrodymas nebus priimtas kaip galiojantis pirkimo įrodymas.

* Jei reikia pagalbos, kaip rasti serijos numerį, spustelėkite čia.

13.    Patikrinus prašymą, dalyviai el. paštu gaus patvirtinimą, kad jų prašymas buvo priimtas, o jų gaminys – užregistruotas. Jei tokio patvirtinimo el. paštu negausite per 8 darbo dienas nuo prašymo pateikimo arba negalėsite prieiti prie kompiuterio, kreipkitės į mūsų Prašymų liniją telefonu +370 5214 0624. Įsitikinkite, kad patvirtinimas el. paštu laikomas saugiai, nes jo gali prireikti kaip galiojančio prašymo įrodymo, jei norėsite gauti garantines paslaugas.

14.    „Canon“ pasilieka teisę bet kokį neišsamų, netikslų ar nepagrįstą prašymą paskelbti negaliojančiu.

Atsakomybės atsisakymas

15.    Tiek, kiek leidžia įstatymai, „Canon“ neatsako už jokius nuostolius, žalą ar sužalojimus, kuriuos šios akcijos metu patyrė bet kuris dalyvis. Tačiau joks šių taisyklių teiginys nepanaikina ir neapriboja „Canon“ atsakomybės už asmenų sužalojimus ar mirtį, sukeltus įrodyto „Canon“ darbuotojų ar atstovų aplaidumo.

16. „Canon“ pasilieka teisę patikrinti bet kurį prašymą, kad įsitikintų, jog buvo laikomasi šių nuostatų ir sąlygų, ir prašyti papildomos informacijos ir prašymo teiginius patvirtinančių dokumentų. „Canon“ pasilieka teisę nepripažinti prašymų ir (arba) Dalyvių, jei kilo įtarimas, kad akcija yra kokiu nors būdu piktnaudžiaujama. „Canon“ sprendimai dėl akcijos yra galutiniai ir dėl jų nebus susirašinėjama.

17.     Akcijos gaminiai siūlomi tol, kol jų yra sandėlyje. „Canon“ nebus atsakinga tokiu atveju, jei mažmenininkams nepavyks įvykdyti Akcijos gaminių užsakymų per Akcijos laikotarpį.

18.    „Canon“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be jokios atsakomybės anuliuoti, redaguoti ir (arba) keisti šią akciją. Tačiau, kad būtų išvengta nereikalingo nusivylimo, „Canon“ visada stengsis sumažinti pakeitimų poveikį dalyviui.

Asmeninių duomenų apsauga

19.    „Canon Europa N.V.“ ir „Canon Europe Limited“, registruotos Jungtinėje Karalystėje registracijos numeriu 4093977, adresu 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, United Kingdom, yra Duomenų Valdytojai, atsakantys už galiojančių asmens duomenų apsaugos įstatymų ir reglamentų vykdymą bet kokių su šia akcija susijusių Dalyvių pateiktų asmeninių duomenų atžvilgiu. Įmonės „Canon“ ar kurių nors jos įgaliotų trečiųjų šalių atliekamas asmeninių duomenų valdymas ir apdorojimas vykdomas griežtai vadovaujantis reikiamais duomenų privatumo įstatymais ir reglamentais. Asmeniniai duomenys bus saugomi ir apdorojami „Canon“ ar jos įgaliotų trečiųjų šalių tik šios Akcijos ir Akcijos garantinių paslaugų administravimo tikslu, nebent yra sutarta kitaip. Jei Dalyviai nepageidauja, kad jų kontaktinė informacija būtų naudojama rinkodaros tikslais arba įmonės „Canon“, informuojant juos apie panašias akcijas ateityje, pildydami prašymo formą dalyviai turėtų palikti atitinkamą „opt-in“ langelį NEPAŽYMĖTĄ.

Kaip pateikti akcijos garantinės techninės priežiūros prašymą

20. Jei jums reikalingos pratęstos ir (arba) papildomos garantinės techninės priežiūros paslaugos, teikiamos per šią akciją, kai jūsų prašymas bus patvirtintas, kreipkitės į vietinę „Canon“ techninės pagalbos tarnybą ir būkite pasiruošę:

    a.    Pateikti visą įrenginio / spausdintuvo modelio pavadinimą ir serijos numerį*;
    b.    Patvirtinti kompiuteryje įdiegtą operacinę sistemą – jei tai taikoma;
    c.    Patvirtinti savo kontaktinius duomenis, įrenginio / spausdintuvo adresą ir savo el. pašto adresą;
    d.    Pateikti gaminio pirkimo ir suaktyvintos akcijos garantijos įrodymą, nurodytą patvirtinimo el. laiške, jums atsiųstame po garantijos registracijos (-ų) internetu;
    .    Pateikti aiškų gedimo apibūdinimą ir atlikti diagnostiką pagal gaunamus patarimus;
    f.    Vykdyti visus pagrįstus pagalbos tarnybos nurodymus, kad galėtumėte gauti garantines paslaugas.

* Jei reikia pagalbos, kaip rasti serijos numerį, spustelėkite čia.

Įstatymai ir jurisdikcija

21.    Jokia šiame dokumente nurodyta informacija neapribos jokių jūsų kaip vartotojo teisių.

22.    Tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, ši akcija, šios nuostatos ir sąlygos ir bet kokie ginčai, kylantys iš jų ar susiję su jomis, turi būti reglamentuojami ir aiškinami pagal Anglijos ir Velso teisės aktus, ir jie bus svarstomi neišimtinės jurisdikcijos Anglijos ir Velso teismuose.

23.    Kaip vartotojas jūs galite turėti teisę pradėti teisminį procesą savo gimtąja kalba ir savo vietos teismuose. Vietos vartotojų konsultavimo organizacija suteiks jums informacijos apie jūsų teises. Šios Nuostatos ir sąlygos neriboja jokių įstatyminių teisių, kurios gali būti taikomos.