Išmanesnio mokymosi vizija

DWF-logo.jpg

Glazgo universitetas turi aiškią viziją – sustiprinti savo, kaip vieno iš geriausių intensyviai mokslinius tyrimus vykdančio universiteto, pozicijas pasaulyje. Siekdamas šio tikslo universitetas įsipareigojo pagrindinį dėmesį skirti savo studentų ir mokslinių tyrimų rėmėjų poreikiams. Tai reiškia, kad reikia modernizuoti sistemas ir procesus ir nuolatos tobulinti puikią patirtį studentams ir pasaulinio lygio mokslinių tyrimų aplinką.

Rezultatai

Geresni studentų ir naudotojų potyriai, mažiau nusiskundimų

Geresni studentų ir naudotojų potyriai, mažiau nusiskundimų

Vykdant 5 metų trukmės projektą bus sutaupyta daugiau kaip 5,5 milijono svarų sterlingų

Vykdant 5 metų trukmės projektą bus sutaupyta daugiau kaip 5,5 milijono svarų sterlingų

Pasikeitę įpročiai: išaugęs dvipusių ir sumažėjęs spalvotų spaudinių naudojimas

Pasikeitę įpročiai: išaugęs dvipusių ir sumažėjęs spalvotų spaudinių naudojimas

Daugiau kaip trečdaliu sumažėjęs CO2 kiekis

Daugiau kaip trečdaliu sumažėjęs CO2 kiekis

Sunaudojama 59,7 % mažiau elektros energijos

Sunaudojama 59,7 % mažiau elektros energijos

Vien dėl saugiosios prieigos kasmet sutaupoma 10 milijonų puslapių

Vien dėl saugiosios prieigos kasmet sutaupoma 10 milijonų puslapių

university_of_glasgow

Tikslas

Užtikrinti aukščiausio lygio išsilavinimą, didinant efektyvumą ir padedant mažinti universiteto anglies pėdsaką.

Iššūkiai

• Strateginiu, valdymo ir sąnaudų aspektais nekontroliuojami spaudiniai

• Prasta naudotojų patirtis

• Plačių užmojų aplinkosaugos tikslai

• Paveldėta spausdinimo infrastruktūra

• Didelis ir senovinis pastatų kompleksas

• Didelė ir sudėtinga naudotojų auditorija – 30 000 darbuotojų ir studentų

Sprendimo būdas

Sukurti ir visame universitete įgyvendinti strategines spausdinimo valdymo paslaugas.

university_of_glasgow