ABC- Hero1

„Armstrong Watson“ susivienija su „Canon“, kad įgyvendintų savo „Ateities vizijos“ Verslo socialinės atsakomybės strategiją

Visas buhalterines paslaugas teikianti įmonė „Armstrong Watson“ naudojo nepatikimą senstantį ir brangų mišrų spausdinimo ūkį, taip pat jiems reikėjo pritaikyti savo spausdinimo įrangą prie bendrovės socialinės atsakomybės nuostatų – srities, kuri daro didelį poveikį klientų sprendimams. Ėmusi glaudžiai bendradarbiauti su „Canon“, ji įgyvendino išsikeltus socialinės atsakomybės uždavinius, susijusius su poveikiu aplinkai, t. y. sumažinti popieriaus bei energijos suvartojimą ir daugiau kaip 70 % sumažinti spausdinimo įrenginių skaičių ir taip padidino savo konkurencinį išskirtinumą.

ABC-image1
ABC-image1

„Prieš teikdama rekomendacijas, bendrovė „Canon“ daug dirbo, kad perprastų mūsų organizaciją ir išsiaiškintų, ką ir kaip kuo geriau reikia patobulinti. Klientų verslo specifikos supratimas yra ir mūsų pačių vertinama strategija, taigi buvome tvirtai įsitikinę, kad „Canon“ yra mums tinkama partnerė.“

David Clarkson, komercijos direktorius