„Pulp Grafisk“

DWF-logo.jpg

Siekdama sustiprinti savo paslaugų teikimą, „Pulp Grafisk“ buvo privesta pasikliauti brangiais trečiųjų šalių spausdinimo paslaugų teikėjais, kurie pridėjo dar vieną sluoksnį jų spausdinimo darbų procese. Ši priklausomybė nuo išorės įmonių reiškė, kad užuot atlikus mažus bandomuosius spausdinimo darbus, kad būtų užtikrinta aukščiausia kokybė, spausdinimo užduotys buvo siunčiamos tiesiai trečiųjų šalių spausdinimo paslaugų teikėjams, kad spausdinimo užduotys būtų atliktos per sutartus terminus. Be to, dėl rangovų samdymo labai kentėjo „Pulp Grafisk“ biudžetas. Galiausiai „Pulp Grafisk“ dizaino komanda nusprendė, kad norint spėti su klientų reikalavimais ir pasiūlyti jiems geriausią kokybę, didesnį lankstumą, greitesnį reakcijos laiką ir mažesnes išlaidas, jie turi grąžinti spausdinimo procesą į įmonę.

Rezultatai

Padvigubinti didelio formato pajėgumai

Padvigubinti didelio formato pajėgumai

Lanksčios galimybės spausdinti pjaustytus ir ritininius gaminius

Lanksčios galimybės spausdinti pjaustytus ir ritininius gaminius

Galimybė atlikti spausdinimo darbą vos per dvi valandas

Galimybė atlikti spausdinimo darbą vos per dvi valandas

Aukštesnės kokybės rezultatai

Aukštesnės kokybės rezultatai

Trumpesnės darbo valandos

Trumpesnės darbo valandos

Mažesnės spausdinimo darbų įvykdymo išlaidos

Mažesnės spausdinimo darbų įvykdymo išlaidos

DWF-logo.jpg

Tikslas

Pateikti naują spausdinimo sprendimą, kad būtų spėjama tenkinti klientų reikalavimus, kartu pasiūlant geriausią kokybę, didesnį lankstumą, greitesnį reakcijos laiką ir mažesnes išlaidas.

Iššūkiai

• Sunku spėti su klientų reikalavimais

• Per didelė priklausomybė nuo trečiųjų šalių spaudos paslaugų teikėjų

• Ilgai trunkantis ir brangus procesas

• Kokybės problemos

• Ribota pasiūla klientams

• Ilgos darbo valandos

Sprendimo būdas

Naujo sprendimo diegimas, kad „Pulp Grafisk“ galėtų vykdyti didelio formato spaudos darbus įmonės viduje ir patikimai bei universaliai spausdinti dideliais kiekiais.

DWF-logo.jpg