CANON EUROPA N.V.
3 METŲ LEMPOS GARANTIJOS AKCIJA
NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Akcija ir reklamuotojas

1. Reklamuotojas yra įmonė Canon Europa N.V., užregistruota adresu Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (toliau šiame dokumente vadinama „Canon“).

2) Toliau išvardytiems rinktiniams „Canon“ gaminiams („Akcijos gaminiai“) ši 3 metų lempos garantijos akcija („Lempos garantijos akcija“) apima:

a) nemokamą daugiausiai 3 sugedusių lempų pakeitimą naujomis;

b) nemokamą naujos lempos pristatymą Dalyvio nurodytu adresu;

c) nemokamą perdirbimą pakeičiant lempą.


Akcijos laikotarpis

3) Akcijos gaminiai turi būti įsigyti akcijos teritorijoje (nurodyta toliau) iš įgaliotojo „Canon“ partnerio laikotarpiu nuo 2015 12 15 iki 2017 12 31. Gaminio įsigijimo datą turi patvirtinti galiojantis įsigijimo įrodymas. Atkreipkite dėmesį, kad gaminius reikia užregistruoti per 60 dienų nuo pirkimo.


Akcijos teritorija

4) Akcijos gaminiai turi būti įsigyti ir užregistruoti adresu vienoje iš šių akcijos teritorijų: Andoroje, Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Islandijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje.


Akcijos gaminiai

5) Rinktiniai „Canon“ gaminiai, kuriems taikoma ši Lempos garantijos akcija („Akcijos gaminiai“), yra projektoriai su lempomis iš mūsų asortimento. Faktinį akcijos gaminių sąrašą rasite čia.

6) Akcijos gaminiai turi būti nauji ir autentiški „Canon“ gaminiai, jie turi būti tiekiami ir platinami pardavėjams „Canon“ įmonių grupės, įsikūrusios Europos ekonominė erdvėje (EEE) arba Šveicarijoje. Kad išvengtumėte nusivylimo, paklauskite savo pardavėjo, ar šios sąlygos yra tenkinamos. Įsigijus perparduotus, atnaujintus arba perrinktus gaminius, suklastotus gaminius arba gaminius, kurie kokiu nors būdu pažeidžia „Canon“ įmonių grupės intelektinės nuosavybės teises (įskaitant lygiagrečiuosius arba „pilkuosius“ gaminius, bet tuo neapsiribojant), jiems ši akcija negalios. Norėdami daugiau sužinoti apie lygiagrečiuosius gaminius, spustelėkite čia.

7) Akcijos gaminiai turi būti užregistruoti per 60 dienų nuo pirkimo, kad jiems galėtų būti taikoma ši akcija. Norėdami užregistruoti savo gaminį, pateikite prašymą pagal toliau nurodytas instrukcijas.

8) Šis pasiūlymas teikiamas tik galutiniams naudotojams.

9) Visi dalyviai laikomi sutikusiais vadovautis šiomis Nuostatomis ir sąlygomis.


Kaip užregistruoti gaminį ir pateikti Lempos garantijos akcijos prašymą

10) Visi dalyviai turi būti ne jaunesni nei 18 metų. Užregistruodami savo gaminį ir pateikdami paraišką pagal šią akciją, sutinkate laikytis šių nuostatų. Jei jums nėra 18 ir (arba) nenorite, kad jus susaistytų šios Akcijos nuostatos, nepateikite Lempos garantijos akcijos prašymo.

11) Gaminio registracija

a) Norėdami pasinaudoti Lempos garantijos akcija, visų pirma turite užregistruoti savo gaminį. Gaminiui užregistruoti tiesiog teisingai užpildykite ir pateikite internetinę registracijos formą, užregistruodami savo gaminį (ir nurodydami galiojantį (-čius) gaminio serijos numerį (-ius))* per šešiasdešimt dienų nuo gaminio įsigijimo. Registracijos prašymai, gauti po 60 dienų nuo gaminio pirkimo, nebus priimti „Canon“. Dalyviams reikės nuskaityti, įkelti ir pridėti prie internetinės registracijos formos galiojantį pirkimo įrodymą (pvz. kasos kvito kopiją arba internetinio užsakymo ir mokėjimo patvirtinimą). Atkreipkite dėmesį, kad siuntimo įrodymas nebus priimtas kaip galiojantis pirkimo įrodymas.

* Jei reikia pagalbos, kaip rasti serijos numerį, spustelėkite čia.

b) Patvirtinus gaminio registraciją, dalyviai gaus patvirtinimą el. paštu, kad jų registracijos prašymas yra priimtas ir gaminys yra užregistruotas. Jei tokio patvirtinimo el. paštu negausite per 8 darbo dienas nuo registracijos prašymo pateikimo, kreipkitės į mūsų pagalbos liniją numeriu +370 5214 0624. Įsitikinkite, kad patvirtinimas el. paštu laikomas saugiai, nes jo gali prireikti kaip galiojančio gaminio registracijos įrodymo, jei norėsite gauti garantines paslaugas.

12) Prašymas pasinaudoti Lempos garantijos akcija

a) Dalyviui sėkmingai užregistravus akcijos gaminį, jis gaus patvirtinimo el. laišką su asmeniniais prisijungimo duomenimis, kuriuos naudodamas dalyvis gali prisijungti prie internetinės sistemos ir joje tvarkyti garantijos akcijos prašymus. Norėdamas pasinaudoti Lempos garantijos akcija, dalyvis turi teisingai užpildyti ir pateikti prašymą per internetinę sistemą, naudodamasis savo asmeniniais prisijungimo duomenimis.

b) Dalyvis gaus patvirtinimą el. paštu, kad jo prašymas priimtas. Jei tokio patvirtinimo el. paštu negausite per 8 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, kreipkitės į mūsų pagalbos liniją numeriu +370 5214 0624. Įsitikinkite, kad patvirtinimas el. paštu laikomas saugiai, nes jo gali prireikti kaip galiojančio prašymo įrodymo, jei norėsite gauti garantines paslaugas. Nauja lempa bus nemokamai išsiųsta nurodytu adresu.

c) Pagal Lempos garantijos akciją dalyvis gali prašyti nemokamos lempos senai lempai pakeisti. Per trejus metus dalyvis gali paprašyti iki 3 lempų vienam akcijos gaminiui.

13) „Canon“ pasilieka teisę nepripažinti nepilnai, neteisingai užpildytos arba nepagrįstos gaminio registracijos ar prašymo.


Atsakomybės atsisakymas

14) Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, „Canon“ neatsako už jokius nuostolius, žalą ar sužalojimus, kuriuos patyrė bet kuris dalyvis šios akcijos metu. Tačiau joks šių taisyklių teiginys nepanaikina ir neapriboja „Canon“ atsakomybės už asmenų sužalojimus ar mirtį, sukeltus įrodyto „Canon“ darbuotojų ar atstovų aplaidumo.

15) „Canon“ pasilieka teisę patikrinti bet kurį prašymą, kad įsitikintų, jog buvo laikomasi šių nuostatų ir sąlygų, ir prašyti papildomos informacijos ir prašymo teiginius patvirtinančių dokumentų. „Canon“ pasilieka teisę nepripažinti prašymų ir / arba Dalyvių, jei kilo įtarimas, kad akcija yra kokiu nors būdu piktnaudžiaujama. „Canon“ sprendimai dėl akcijos yra galutiniai ir dėl jų nebus susirašinėjama.

16) Akcijos gaminiai gali būti prieinami tol, kol jų yra sandėlyje. „Canon“ nebus atsakinga tokiu atveju, jei mažmenininkams nepavyks įvykdyti Akcijos gaminių užsakymų per Akcijos laikotarpį.

17) „Canon“ pasilieka teisę be jokios atsakomybės bet kuriuo metu anuliuoti, redaguoti ir (arba) keisti šią akciją. Tačiau, kad būtų išvengta nereikalingo nusivylimo, „Canon“ visada stengsis sumažinti pakeitimų poveikį dalyviui.


Asmeninių duomenų apsauga

18) „Canon Europa N.V.“ ir „Canon Europe Limited“, registruotos Jungtinėje Karalystėje registracijos numeriu 4093977, adresu 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Jungtinė Karalystė, yra Duomenų valdytojai, atsakantys už galiojančių asmens duomenų apsaugos įstatymų ir reglamentų vykdymą bet kokių su šia akcija susijusių Dalyvių pateiktų asmeninių duomenų atžvilgiu. Įmonės „Canon“ ar kurių nors jos įgaliotų trečiųjų šalių atliekamas asmeninių duomenų valdymas ir apdorojimas vykdomas griežtai vadovaujantis reikiamais duomenų privatumo įstatymais ir reglamentais. Asmeniniai duomenys bus saugomi ir apdorojami „Canon“ ar jos įgaliotų trečiųjų šalių tik šios Akcijos ir Lempos garantijos paslaugų akcijos administravimo tikslu, nebent yra sutarta kitaip. Jei Dalyviai nepageidauja, kad jų kontaktinė informacija būtų naudojama rinkodaros tikslais arba tam, kad įmonė „Canon“ galėtų juos informuoti apie panašias akcijas ateityje, pildydami prašymo formą dalyviai turėtų palikti atitinkamą „sutikimo“ langelį NEPAŽYMĖTĄ.


Įstatymai ir jurisdikcija

19)Jokia šiame dokumente nurodyta informacija neribos jokių jūsų kaip vartotojo teisių.

20) Tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, ši akcija, šios nuostatos ir sąlygos ir bet kokie ginčai, kylantys iš jų ar susiję su jomis, turi būti reglamentuojami ir aiškinami pagal Anglijos ir Velso teisės aktus, ir jie bus svarstomi neišimtinės jurisdikcijos Anglijos ir Velso teismuose.

21) Kaip vartotojas jūs galite turėti teisę pradėti teisminį procesą savo gimtąja kalba ir savo vietos teismuose. Vietos vartotojų konsultavimo organizacija suteiks jums informacijos apie jūsų teises. Šios Nuostatos ir sąlygos neriboja jokių įstatyminių teisių, kurios gali būti taikomos.