CANON EUROPA N.V. PASIŪLYMO DĖL NUOLAIDOS OBJEKTYVAMS NUOSTATOS IR SĄLYGOS

1. AKCIJOS RENGĖJAS

Akcijos rengėjas – „Canon Europa N.V.“, registruota adresu Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelvenas, Nyderlandai („Canon“).

2. APIE PASIŪLYMĄ

2.1. Dalyviai

2.1.1 Visi Dalyviai turi būti ne jaunesni nei 18 metų.

Platintojai ir mažmenininkai akcijoje dalyvauti negali, o taip pat jie neturi teisės dalyvauti akcijoje savo klientų vardu.

2.1.2 Visi dalyviai laikomi sutikusiais vadovautis visais terminais ir sąlygomis.

2.2. Pasiūlymo produktai, teritorija ir laikotarpiai

2.2.1 „Canon“ į Pasiūlymo sąrašą prideda produktų ir juos šalina. Naujausios informacijos apie produktus, kuriems taikoma akcija, ieškokite pasiūlymų puslapyje.

2.2.2 Pasiūlymas galioja iki Kovo 31 dienos.. Galiojantis laikotarpis nuo įsigijimo yra 90 dienų, tačiau tam tikriems produktams galiojantis laikotarpis nuo įsigijimo gali būti kitoks. Išsamios informacijos ieškokite pasiūlymų puslapyje. Pirkimo periodas prasideda nuo fotoaparato įsigyjimo dienos. Pradžios data – originali data pirkimo įrodymo dokumente.

2.2.3 Visi Pasiūlymo produktai turi būti įsigyti iš pardavėjų Andoroje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Italijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Airijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lichtenšteine, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge ir Monake arba internetinėje parduotuvėje, turinčioje domeną arba registruotą adresą bet kurioje iš nurodytų šalių („Pasiūlymo programos teritorija“).

2.2.4.1 Dalyvis, įsigijęs VIENĄ fotoaparatą iki 2021m. Kovo 31 dienos, gali susigrąžinti pinigus tik už VIENĄ įsigytą EF serijos objektyvą.

2.2.4.2 Dalyvis, įsigijęs VIENĄ fotoaparatą iki 2021m. Kovo 31 dienos, gali susigrąžinti pinigus ne daugiau nei už TRIS įsigytus RF serijos objektyvus.

Šis Pasiūlymas taikomas tik kartu su viena (1) papildoma vietine objektyvo kompensacinės nuolaidos akcija.

Šiuo pasiūlymu negalima pasinaudoti, jeigu:

(i) juo norima pasinaudoti produktams, kurie jau yra įtraukti į rinkinį;

(ii) juo norima pasinaudoti kartu su dviguba kompensacine nuolaida vienam iš akcijos produktų. (Dviguba kompensacinė nuolaida – tai akcija, kurios metu tam tikriems produktams galima gauti dvigubai didesnę kompensacinę nuolaidą, nei kitiems tos pačios akcijos produktams);

iii) Jūs įsigijote objektyvą „Canon“ internetinėje parduotuvėje iki 2021 m. sausio 29 d. Tačiau, jei bet kuriuo metu „Canon“ internetinėje parduotuvėje įsigijote fotoaparatą, o objektyvą pirkote iš įgaliotojo pardavėjo, šia kompensacine nuolaida pasinaudoti galėsite.

iv) Jūs esate „Canon“ darbuotojas ir „Canon“ internetinėje parduotuvėje naudojatės darbuotojo nuolaida.

2.2.5 Visi Pasiūlymo produktai turi būti nauji ir originalūs „Canon“ produktai. Pasiūlymas jokiu būdu negalioja įsigytiems naudotiems, atnaujintiems ar perrinktiems produktams arba produktams, kurie yra suklastoti arba pažeidžia „Canon“ grupės bendrovių intelektinės nuosavybės teises.

2.2.6 Visi Pasiūlymo produktai turi būti tiekiami EEE ir Šveicarijoje, Lichtenšteine arba Jungtinėje Karalystėje ir platinami „Canon Europa N.V.“ arba „Canon“ grupės bendrovių EEE regione, Šveicarijoje, Lichtenšteine arba Jungtinėje Karalystėje. Prašome visada pasitikslinti informaciją pas savo pardavėją, kad išvengtumėte nusivylimų. Norėdami sužinoti daugiau ir patikrinti, ar produktas atitinka reikalavimus, spustelėkite toliau pateiktą nuorodą.

2.2.7 Pardavėjui sugrąžinti Pasiūlymo produktai (be trūkumų) nebus tinkami dalyvauti akcijoje, o už juos susigrąžinti pinigus norintys akcijos dalyviai neturės teisės į kompensaciją. Sužinojusi apie bet kokį sukčiavimo atvejį, „Canon“ pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų prieš tuo įtariamus Dalyvius.

3. Kaip dalyvauti

3.1 Norėdamas dalyvauti akcijoje, dalyvis turi įsigyti Pasiūlymo produktą IR pateikti prašymą internetu. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamumo laikotarpio pabaigos.

3.2 Norėdami pateikti prašymą, atlikite nurodytus veiksmus:

i) teisingai užpildykite ir pateikite internetinę prašymo formą (taip pat nurodykite galiojantį produkto serijos numerį(-ius) ir t.t.). * Jei nežinote, kaip rasti serijos numerį, spustelėkite čia.

(ii) Nuskaitykite, įkelkite ir pridėkite prie internetinės prašymo formos savo pirkimo kvito kopiją ar internetinio pirkimo užsakymo patvirtinimą (įskaitant PVM).

(iii) Dalyviai gaus laišką, patvirtinantį, kad jų prašymas buvo gautas. Jei dalyvis negauna jokio patvirtinimo el. paštu per 24 valandas nuo prašymo pateikimo arba neturi prieigos prie kompiuterio, prašome susisiekti su mūsų prašymų linija telefonu +353 16 990 990.

3.3 Gavusi ir patvirtinusi prašymą, „Canon“ organizuos tiesioginį taikytinos grąžinamų pinigų sumos (2.2.1 punkte nustatytos nuolaidos) BACS pervedimą į Dalyvio banko sąskaitą. Negalimi jokie kiti susitarimai, mokėjimas grynaisiais pinigais ar čekiu.

3.4 „Canon“ stengsis atlikti BACS pavedimą per 28 dienų nuo užpildyto galiojančio prašymo gavimo.

3.5 Dalyviui nepasirinkus vienos iš prašymo formoje nurodytų valiutų, valiuta bus pasirinkta „Canon“ nuožiūra.

3.6 „Canon“ nesvarstys prašymų, jei jie nebus išsamiai užpildyti arba neįskaitomi. „Canon“ nėra atsakinga už pavėluotus ar negautus prašymus.

3.7 Pagal galiojantį prašymą bus vykdomas tik vienas BACS mokėjimas.

3.8 Jeigu esate registruotas PVM mokėtojas, pinigų grąžinimas gali sumažinti jūsų pirkinio apmokestinamąją vertę ir todėl jums gali tekti atitinkamai sumažinti savo įvestą mokestį.

4. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

4.1. Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, „Canon“ neatsako už jokius nuostolius, žalą ar sužalojimus, kuriuos patyrė bet kuris Dalyvis šio pasiūlymo metu. Tačiau joks šių nuostatų ir sąlygų teiginys nepanaikina arba neapriboja „Canon“ atsakomybės už asmens sužalojimus ar mirtį, sukeltus įrodyto „Canon“ darbuotojų ar agentų aplaidumo.

4.2. „Canon“ pasilieka teisę be jokios atsakomybės bet kada anuliuoti, redaguoti, ir (arba) pakeisti šį pasiūlymą. Tačiau, kad būtų išvengta nereikalingo nusivylimo, „Canon“ visada stengsis sumažinti pakeitimų poveikį Dalyviui.

4.3. „Canon“ pasilieka teisę patikrinti bet kurį prašymą, kad užtikrintų šių nuostatų ir sąlygų laikymąsi, taip pat prašyti papildomos informacijos ir prašymą patvirtinančių dokumentų. „Canon“ pasilieka teisę nepripažinti prašymų ir (arba) Dalyvių, jei kilo įtarimas, kad Pasiūlymu yra kokiu nors būdu piktnaudžiaujama.

„Canon“ sprendimai dėl Pasiūlymo yra galutiniai ir dėl jų nebus susirašinėjama.

5. DUOMENYS

5.1 „Canon Europa N.V.“ ir „Canon Europe Limited“, registruoti Jungtinėje Karalystėje numeriu 4093977, adresu 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Jungtinė Karalystė, yra Duomenų Valdytojai, atsakantys už galiojančių asmens duomenų apsaugos įstatymų ir reglamentų vykdymą bet kokių su akcija susijusių Dalyvių pateiktų asmeninių duomenų atžvilgiu. Visus asmeninius duomenis „Canon Europa N.V.“ ir (arba) jos grupės bendrovės apdoros tik šios akcijos administravimo tikslais, įskaitant informacijos suteikimą trečioms šalims, atsakingoms už akcijos administravimą, ir (arba) jos panaudojimą įgaliotais rinkodaros tikslais. Jei Dalyviai nepageidauja, kad jų kontaktinė informacija būtų naudojama rinkodaros tikslais arba „Canon“ informuojant juos apie panašias akcijas ateityje, pildydami prašymo formą dalyviai turėtų palikti atitinkamą pasirinkimo langelį NEPAŽYMĖTĄ.

6. ĮSTATYMAI IR JURISDIKCIJA

Jei esate vartotojas, mūsų akcijoms galioja jūsų gyvenamosios vietos šalies įstatymai ir pagal juos galite turėti teisę iškelti bylą savo kalba ir savo vietos teismuose. Vietos vartotojų konsultavimo organizacija suteiks jums informacijos apie jūsų teises. Šiomis Nuostatomis ir sąlygomis neribojamos jokios įstatyminės teisės, kurios gali būti taikomos.