„Canon“ garantija projektoriams Europoje

Tai yra garantija komerciniam galutiniam klientui, kurią „Canon Europa N.V.“, Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nyderlandai, („Canon“) suteikia galutiniams klientams, įsigijusiems „Canon“ projektorius asmeniniams tikslams, kurie nesinaudoja vartotojų teisėmis pagal šalies, kurioje įsigytas projektorius, vietos įstatymus.

Jei esate vartotojas, jums ši garantija netaikoma, bet jums taikomos vartotojų teisės pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus.

Šioms nuostatoms ir sąlygoms ir šiam pasiūlymui taikomi Anglijos ir Velso teisės aktai ir jie priklauso išskirtinai Anglijos ir Velso teismų jurisdikcijai.

Šią „Canon“ garantiją projektoriams Europoje sudaro skirtingų paslaugų pasiūlymai, o jums taikomą pasiūlymą lemia jūsų vieta, įsigytas projektorius ir produkto įsigijimo data. Siūlomos tokios paslaugos:


grąžinimo gamintojui garantija

papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga


„Canon“ projektoriams, kurie yra skirti parduoti ir įsigyjami Europos ekonominėje erdvėje (EEE – tai yra ES, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) ir Šveicarijoje („Teritorijoje“), taikoma „Canon“ garantija projektoriams Europoje. „Canon“ garantuoja, kad nustačius naujo projektoriaus gedimą per galiojantį garantijos laikotarpį, gedimas bus pašalintas nemokamai (pagal nuostatas ir sąlygas – žr. toliau). „Canon“ papildomai projektorių garantinio skolinimo paslaugai taikomi papildomi su teritorija ir projektoriais susiję apribojimai. Daugiau informacijos rasite toliau pateiktame skirsnyje apie „Canon“ papildomą projektorių garantinio skolinimo paslaugą.

Visiems produktams, kuriems netaikomos galiojančios garantijos sąlygos arba laikotarpis, taip pat pažeidimams ir remontui, kuriems netaikoma garantija, galima užsakyti mokamas remonto paslaugas, grąžinus projektorių į bet kurį „Canon“ įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Ši garantija – vienintelė ir išskirtinė jūsų teisių gynimo priemonė, ir nei „Canon“, nei jos padaliniai ar kiti garantijos projektoriams Europoje teikėjai nebus atsakingi už jokias papildomas išlaidas ar padarinius pažeidus bet kokią aiškiai nurodytą ar numanomą šio produkto garantiją.

Kartu su „Canon“ garantija projektoriams Europoje, galima 3 metų papildoma lempos garantija. Daugiau informacijos rasite mūsų projektorių akcijų puslapyje.


Grąžinimo gamintojui garantija

Kl. Kokia garantija taikoma Europoje įsigytiems „Canon“ projektorių produktams?

Ats. Apskritai „Canon“ siūlo garantiją projektoriams Europoje, kurie buvo įsigyti šiose šalyse:

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė.

Peržiūrėkite visas šios garantijos nuostatas ir sąlygas.


Kl. Kokia su garantija susijusi informacija turėtų būti pateikta dėžėje įsigijus „Canon“ produktą?

Ats. Europos šalims taikomos garantijos projektoriams paprastai dėžėje turi būti Garantijos projektoriams Europoje kortelė. Ji atrodys panašiai į parodytą pavyzdyje.


Kl. Ar būtina užpildyti ir „Canon“ pateikti tam tikrus dokumentus, kad užregistruočiau savo „Canon“ garantiją projektoriams Europoje?

Ats. Norėdami užregistruoti garantiją projektoriams Europoje, neturite pateikti „Canon“ jokių dokumentų. Jei norite konkrečiai prašyti garantinio remonto pagal garantijos projektoriams Europoje sąlygas, tada jūs būtinai turėsite pateikti atitinkamo „Canon“ projektoriaus galiojantį originalų pirkimo įrodymą (su nurodyta pradinio pirkimo data).


Kl. Kokių dokumentų reikia norint kreiptis dėl remonto pagal garantiją projektoriams Europoje?

Ats. Jei norite konkrečiai prašyti garantinio remonto pagal garantijos projektoriams Europoje sąlygas, tada jūs būtinai turėsite pateikti atitinkamo „Canon“ projektoriaus galiojantį originalų pirkimo įrodymą (su nurodyta pradinio pirkimo data). Akciniuose garantijų pasiūlymuose gali būti ir papildomų reikalavimų, todėl vadovaukitės konkrečios akcijos nuostatomis ir sąlygomis (jei yra).


Kl. Kokia paprastai yra „Canon“ garantijos projektoriams Europoje trukmė?

Ats. Paprastai „Canon“ projektorių produktams teikiama 3 arba 5 metų trukmės garantija. Gali būti taikomos išimtys, daugiau informacijos žr. teisių skirtuke.


Kl. Jei „Canon“ projektorių įsigysiu šalyje, kurioje nėra taikoma „Canon“ garantija projektoriams Europoje, ar mano projektoriui vis dar galios garantija projektoriams Europoje, jei gyvenu šalyje, kurioje garantija projektoriams Europoje yra taikoma?

Ats. Paprastai informacija apie konkrečią kiekvienam projektoriui taikomą garantiją yra nurodoma projektoriaus dėžėje. Paprastai produktams bus taikoma garantija, kuri teikiama atitinkamam jų pardavimo regionui, ir galutiniai klientai turės būtinai grąžinti produktus į atitinkamą regioną, kad galėtų pasinaudoti garantinio remonto paslauga. „Canon“ paprastai nesiūlo pasaulinės garantijos, nebent tai būtų nurodyta konkretiems produktams ar regionams.


Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga

Kl. Kur galima pasinaudoti Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga?

Ats. Ši paslauga teikiama tik šiose reikalavimus atitinkančiose šalyse: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Nuo 2016 01 01 Papildoma projektorių garantinio skolinimo paslauga gali naudotis galutiniai klientai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Šiose šalyse paslaugos galima prašyti tik reikalavimus atitinkantiems projektorių modeliams, įsigytiems nuo 2016 01 01 imtinai.


Kl. Kas gali prašyti Papildomos projektorių garantinio skolinimo paslaugos?

Ats. Nustačius produkto gedimą, paslaugos gali prašyti galutinis klientas arba jo pardavėjas. Paskolintas projektorius bus išsiųstas, kai bus nustatytas sugedęs projektorius (pagal visas nuostatas ir sąlygas) ir bus priimtas pasiūlymas dėl įrenginio paskolinimo.


Kl. Į ką reikia kreiptis dėl papildomos projektorių garantinio skolinimo paslaugos?

Ats. Galutinis klientas arba jo pardavėjas turėtų kreiptis į susijusią vietos „Canon“ pagalbos tarnybą. „Canon“ užregistruos visą svarbią informaciją (pvz., gedimo detales) ir atliks pirmojo lygmens patikrinimą dėl galimos priežasties. Jei gedimo pašalinti nepavyks, „Canon“ antrojo lygmens palaikymo darbuotojai kreipsis į galutinį klientą arba pardavėją. Jei gedimas bus patvirtintas ir rekomenduota taisyti, kaip skolinamas įrenginys bus pasiūlytas atitinkamas projektorius (arba geresnių specifikacijų gaminys).


Kl. Kiek užtrunka paskolinto projektoriaus pristatymas?

Ats. Kai tik įmanoma, skolinamas projektorius pateikiamas kitą dieną po prašymo pateikimo, jei toks prašymas buvo pateiktas iki 11:00 val., ir per dvi dienas po tokio prašymo pateikimo, jei toks prašymas buvo pateiktas po 11:00 val., savaitgalį arba per valstybinę šventę.


Kl. Kur bus pristatytas paskolintas projektorius?

Ats. Skolinami projektoriai gali būti pristatomi pardavėjui arba tiesiogiai galutiniam naudotojui (jei galutinis naudotojas turi techninių žinių įrengimo darbams atlikti).


Kl. Kas nutinka gavus paskolintą projektorių?

Ats. Gavęs paskolintą projektorių, pardavėjas arba galutinis klientas privalo užtikrinti, kad „Canon“ gautų sugedusį projektorių. Sugedusio projektoriaus gražinimui bus pateiktos siuntimo etiketės ir gaminį reikėtų įdėti į pateiktą siuntimo dėžę. Kuo skubesniam projektoriaus pristatymui reikia kreiptis į siuntų įmonę, kad sugedęs projektorius būtų paimtas kuo greičiau. Įprastomis sąlygomis visas siuntimo išlaidas padengia „Canon“.


Kl. Kas nutinka sutaisius sugedusį projektorių?

Ats. Pardavėjas arba galutinis klientas yra atsakingas už tai, kad paskolintas projektorius būtų grąžintas „Canon“ per 5 dienas nuo tada, kai grąžinamas sutaisytas įrenginys. Paskolinto projektoriaus gražinimui bus pateiktos siuntimo etiketės ir gaminį reikėtų įdėti į pateiktą siuntimo dėžę. Kuo skubesniam paskolinto gaminio pristatymui reikia kreiptis į siuntų įmonę. Įprastomis sąlygomis visas siuntimo išlaidas padengia „Canon“.


Kl. Kas atsako už sugedusio projektoriaus nuėmimą ir sumontavimą jį sutaisius?

Ats. „Canon“ neatsako už originalaus projektoriaus nuėmimą ar įrengimą iš naujo. Už tai atsako galutinis klientas arba jo pardavėjas.


Kl. Kas atsako už paskolinto projektoriaus sumontavimą ir jo nuėmimą pasibaigus remontui?

Ats. „Canon“ neatsako už paskolinto projektoriaus įrengimą ar nuėmimą. Už tai atsako galutinis klientas arba jo pardavėjas.


Kl. Kokie būtų padariniai praradus, sugadinus paskolintą įrenginį, arba jei jis būtų pavogtas?

Ats. „Canon“ siūlo galutiniams klientams arba jų pardavėjams nuomojamus projektorius pagal „Canon“ standartines skolinimo sąlygas, ir bus laikoma, kad su šiomis sąlygomis yra sutinkama, jei yra priimamas pasiūlymas gauti išnuomotą projektorių pagal Papildomą projektorių garantinio skolinimo paslaugą. Galutiniai klientai arba jų pardavėjai privalo užtikrinti, kad visi ir kiekvienas išnuomoti elementai būtų grąžinti tokios pačios būklės, kokios buvo pateikti, ir atsako už bet kokį paskolintos įrangos praradimą, sugadinimą ar vagystę, ir iš jų gali būti reikalaujama atlyginti „Canon“ už remontą arba pakeitimą. Galutiniams klientams ar jų pardavėjams patariama apsvarstyti galimybę atitinkamai apsidrausti, kad draudimo sąlygos galiotų ir jiems paskolintai įrangai.