young-people-programme_246009553137672

Galerija „Fotografija siekiant gėrio“

Galingi vaizdai iš „Canon“ tarptautinių praktinių seminarų

„Canon“ praktiniai seminarai

„Canon“ vykdo daug praktinių seminarų, kuriuose mokoma nuo gatvių fotografijos iki vaizdo pasakojimų, kad 18–35 metų jaunuoliai galėtų tobulinti savo įgūdžius ir užfiksuoti jų kasdienio gyvenimo istorijas ir problemas. Rengiame seminarus ir 13–18 metų jaunimui, suteikdami jiems įgūdžių ir priemonių tobulinti savo vaizdo pasakojimų jėgą vietos ir pasauliniu lygmeniu dėl jiems svarbių problemų.

JT DVT veiksmų kampanija

Vykdydama šiuos praktinius seminarus „Canon“ remia JT DVT veiksmų kampaniją. Tai yra JT Generalinio Sekretoriaus speciali iniciatyva, kuria siekiama įkvėpti ir sujungti visus į bendrą judėjimą, kad būtų imtasi veiksmų dėl DVT. Ši kampanija apjungia JT, nacionalines ir vietos valdžios institucijas, jaunimo grupes, pilietinės visuomenės organizacijas, žiniasklaidą ir privatųjį sektorių, kviečiant imtis veiksmų, įtraukiant įvairius suinteresuotuosius subjektus ir kuriant novatoriškas ir kūrybiškas platformas. #Act4SDGs

Sužinokite daugiau