DWF-hero1-1600x600

Hertsmero miesto taryba palaiko didelį veiklos našumą su „Canon“

DWF-logo.jpg

Skyrius efektyviai sureagavo į išlaidų mažinimo programą, ir dabar veikia pelningai, išsaugodamas savo nuolatinio terminų įvykdymo reputaciją.

Rezultatai

Panaikinus poreikį samdyti rangovus, 30 % sumažintos išlaidos

Panaikinus poreikį samdyti rangovus, 30 % sumažintos išlaidos

100 % padidintas produktyvumas

100 % padidintas produktyvumas

Iš išorinių darbų gautas pelnas investuojamas į tarybos paslaugas

Iš išorinių darbų gautas pelnas investuojamas į tarybos paslaugas

Hertsmere

Tikslas

Tarybos spausdinimo skyriui teko reaguoti į tarybos nurodymą sumažinti išlaidas, bet išlaikyti aukštą našumą.

Iššūkiai

• Sumažinti išlaidas

• Išlaikyti aukštą našumą

• Užtikrinti vis intensyvesnes spausdinimo pagal poreikius apimtis

Sprendimo būdas

Šis tarybai priklausantis dviejų darbuotojų spausdinimo skyrius nuo 2008 m. bendradarbiauja su „Canon“ ir pasikliovė „Canon“ technologijomis ir žiniomis bei dalyvavo programoje „Essential Business Builder Program“, kad palaikytų aukšto lygio reprografijos paslaugas.

Hertsmere