Naudojimo sąlygos

PRAŠOME PERSKAITYTI ŠĮ DOKUMENTĄ PRIEŠ NAUDOJANT „CANON EUROPE“ SVETAINĘ. Prisijungdami prie „Canon“ svetainės sutinkate laikytis šių sąlygų.

JEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, NENAUDOKITE ŠIOS SVETAINĖS.

1. Priėmimas


Canon Europa N.V. (Canon) suteikia jums galimybę naudoti šią svetainę (Canon svetainė) toliau nurodytomis sąlygomis (Sąlygos). Įeidami į bet kurį šios „Canon“ svetainės tinklalapį, sutinkate laikytis šių Sąlygų. Kartais Canon gali atnaujinti šias Sąlygas ir paskelbti atnaujintas Sąlygas be išankstinio pranešimo. Kiekvieną kartą prisijungiant prie Canon svetainės reikėtų pasižiūrėti, ar Sąlygos neatnaujintos.

2. „Canon“ svetainė


Šioje Canon svetainėje galėsite gauti informacijos apie tam tikrus Canon gaminius ir paslaugas, taip pat galite gauti daugiau informacijos patys pateikę užklausas Canon. Atkreipkite dėmesį, kad ši Canon svetainė yra Europai skirta žiniatinklio svetainė, todėl gaminiai ir paslaugos gali skirtis priklausomai nuo šalies. Norėdami daugiau sužinoti apie prieinamus gaminius ir paslaugas, naudokite nuorodas į nacionalines svetaines.

3. Informacija apie slapukus


Skaitykite apie mūsų slapukų naudojimo nuostatus.

4. Naudojimas


Jūs įsipareigojate per šią svetainę neskelbti ir nesiųsti jokios medžiagos, kuri yra arba gali būti laikoma: (i) įžeidžiančia, šmeižikiška, nešvankia, užgaulia, piktavališka, kurstančia rasinę neapykantą, diskriminuojančia arba šventvagiška; (ii) pažeidžiančia kokį nors įsipareigojimą dėl pasitikėjimo, privatumo ar komercinės paslapties; (iii) pažeidžiančia kokios nors trečiosios šalies nuosavybės teises arba teises, kurioms nesate gavę visų reikalingų leidimų ir (arba) patvirtinimų; arba (iv) pažeidžiančia bet kurį kitą įstatymą.

Jūs taip pat sutinkate per šią svetainę neperduoti ir nesiųsti jokios medžiagos, kuri gali būti pagrįstai laikoma išreiškiančia ar skatinančia elgesį, kuris būtų laikomas nusikalstama veika, kuri gali užtraukti civilinę atsakomybę ar kitaip prieštarauti kokios nors šalies įstatymams ar kitoms teisės normoms arba pažeisti kokios nors trečiosios šalies bet kurioje pasaulio dalyje teises.

Canon pasilieka teisę pašalinti bet kokią medžiagą iš svetainės, jei pagrįstai įtaria, kad tokia medžiaga draudžiama pagal šio 3 skirsnio nuostatas arba nepriimtina kitokiu požiūriu. Nepaisant to, jūs pripažįstate, kad „Canon“ nekontroliuoja svetainės turinio, kurį pateikia kiti vartotojai, taip pat neketina stebėti svetainės turinio siekdama užtikrinti, kad jis būtų tikslus, priimtinas ar atitiktų principus, išdėstytus šiose Sąlygose.

Negalima su Canon svetaine sieti kitų svetainių, kurios yra nepadorios ar nepriimtinos, taip pat turite nedelsiant pašalinti bet kokią nuorodą, jei Canon to prašo savo nuožiūra.

Visa medžiaga (įskaitant tekstą, muziką, garsą, nuotraukas, paveikslėlius, vaizdus, vaizdo įrašus, duomenų rinkinius, skaitmenines siuntas ir programinę įrangą, bet tuo neapsiribojant), esanti šioje svetainėje („Medžiaga“), yra Canon ir jos tiekėjų nuosavybė, saugoma Europos, Japonijos ir tarptautinių autorių teisių įstatymų.

Canon leidžia peržiūrėti ir atsisiųsti Medžiagą tik asmeninio, nekomercinio naudojimo tikslais; su sąlyga, kad Medžiagos nekeisite ir nekursite iš jos jokių išvestinių darbų, kad neatgaminsite bei viešai nerodysite, neatliksite, neplatinsite ar kitaip ja nesinaudosite bet kokiais viešais ar komerciniais tikslais. Draudžiamas bet koks Medžiagos naudojimas kitoje svetainėje ar tinklu susietų kompiuterių aplinkoje bet kokiu tikslu.

Jei norite naudoti Medžiagą plačiau nei leidžiama pagal ankstesnius teiginius, pirma reikia gauti išankstinį atitinkamų tokios Medžiagos autorių teisių savininkų ar licencijų turėtojų, t. y. Canon, jos tiekėjų ar kt. sutikimą.

Sutinkate nepateikti Canon bei Canon filialams jokių pretenzijų, reikalavimų, pareiškimų dėl nuostolių ar žalos, patirtų pažeidus šio 3 skirsnio nuostatus.

5. Atsisakymas


Canon neįtraukia jokių kitų sąlygų, garantijų, pareiškimų ar kitų nuostatų, susijusių su paslaugų Canon svetainėje teikimu ar ketinimu, nesugebėjimu arba vėlavimu jas teikti, taip pat su tuo, kad Canon svetainė bus tvarkinga, užbaigta ar šiuolaikiška, kurios galėtų, išskyrus nurodytąsias 4 skirsnyje, galioti tarp Canon ir jūsų arba būtų kitaip numanomos ar įtrauktos į šias Sąlygas ar bet kurią kitą papildomą sutartį, sudarytą pagal įstatymą, bendrąją teisę ar kitaip. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Canon svetaine naudojatės savo atsakomybe ir kad Canon negarantuoja, kad svetainė patenkins jūsų reikalavimus ar kad ji veiks nepertraukiamai, be klaidų ar bus saugi. Bet koks Canon svetainėje esantis ar per ją teikiamas turinys arba paslaugos pateikiamas „KAIP YRA“ ir „KAIP PRIEINAMA“, Canon neteikia jokių aiškių ar numanomų pareiškimų ar patvirtinimų, susijusių su šios Canon svetainės turiniu ir joje teikiamomis ar ją naudojant prieinamomis paslaugomis. Canon pasilieka teisę savo nuožiūra pakeisti ar atšaukti bet kokį turinį ar paslaugas, prieinamas kaip Canon svetainės dalis.

6. Atsakomybė


Canon, bet kuri kita šalis (nesvarbu, ar ji dalyvauja kuriant, gaminant, prižiūrint ar teikiant galimybę naudoti šią Canon svetainę) ir visos Canon grupės įmonės bei bet kurios iš jų tarnautojai, direktoriai, darbuotojai, akcininkai ar atstovai neprisiima jokių įsipareigojimų ir atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuriuos galite patirti jūs ar trečioji šalis (įskaitant bet kokius tiesioginius, netiesioginius, baudžiamuosius ar pasekminius nuostolius ar žalą, bet kokį pajamų, pelno, gero vardo, duomenų, sutarčių praradimą, piniginius nuostolius ar nuostolius bei žalą, kylančius iš arba kaip nors susijusius su verslo veiklos nutraukimu, pažeidus ar ne civilinę teisę (įskaitant aplaidumą, bet juo neapsiribojant), kurie sutartimi ar kitaip susiję su šia Canon svetaine arba susiję su šios Canon svetainės, su ja susietų svetainių ar tokiose svetainėse esančio turinio naudojimu, negebėjimu jos naudoti ar tokio naudojimo pasekmėmis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, nuostolius ar žalą dėl virusų, kurie gali užkrėsti jūsų kompiuterio įrangą, programinę įrangą, duomenis ar kitokią nuosavybę įėjus, naudojant ar naršant šią Canon svetainę, atsisiuntus iš šios Canon svetainės ar iš kitų su ja susietų svetainių medžiagos. Tai neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms.

Šiose Sąlygose jokiu būdu nepanaikinama ir neapribojama Canon atsakomybė už (i) mirtį ar asmens sužalojimą dėl neatsargumo, (ii) apgaulę; arba (iii) bet kokį įsipareigojimą, kuris negali būti atmestas arba apribotas pagal galiojančius įstatymus.

7. Privatumo politika


Norėdami registruotis bet kurioje šios „Canon“ svetainės dalyje, sutinkate pateikti „Canon“ tikslius duomenis, kaip reikalaujama registracijos formoje. Išsamesnės informacijos apie jūsų asmeninių duomenų naudojimą ir perdavimą rasite šioje PRIVATUMO POLITIKOJE.

PRIVATUMO POLITIKA


„Canon“, ir, šio 7 skirsnio nurodytais tikslais „Canon Europe Ltd“, naudos „Canon“ svetainėje formoje ar kitais būdais pateiktus duomenis „Canon“ svetainėje jūsų pageidautoms paslaugoms teikti.
Kartais „Canon“, jos filialai ar tarpininkai gali naudoti šiuos duomenis rinkodaros tikslais arba siekdami jums pranešti apie kitus gaminius ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, galėtų jus dominti. Nurodyti, ar norite gauti tokią informaciją, galite atitinkamame registracijos formos langelyje. Informacija teikiama el. paštu, todėl galite atšaukti tokių el. laiškų prenumeratą. Jūsų asmens duomenys gali būti susieti su naršyklės duomenimis, kitomis susijusiomis „Canon“ įmonėmis ir trečiosiomis šalimis (pvz., prieglobos paslaugų teikėjais) dėl pirmiau nustatytų bei slapukų politikoje nurodytų priežasčių, taip pat grupės administravimo tikslais. Siekiant tokių tikslų, duomenys gali būt perduoti už Europos ekonominės zonos ribų. Kai kurie iš duomenų gavėjų gali būti šalyse, kurių privatumo įstatymai nėra tokie patys kaip ES valstybėse narėse, tačiau galite būti tikri, kad siekiant apsaugoti jūsų duomenų konfidencialumą ir saugumą imamasi reikiamų priemonių.
Mes įsipareigojame saugoti jūsų privatumą. Jūsų asmeniniai duomenys laikomi saugiose kompiuterių ir rankinėse rinkmenose ir negali būti apdorojami jokiais kitais tikslais nei nurodytieji šioje Privatumo politikoje. Serveris, kurį „Canon“ naudoja šiems duomenims saugoti, yra prieinamas griežtai kontroliuojant „Canon“ tik specialioms trečiųjų šalių agentūroms, rangovams ir (arba) įgaliotiems „Canon“ darbuotojams („Įgalioti darbuotojai“). Šis serveris toliau yra jungiamas su internetu per užkardą, todėl yra neprieinamas viešai.
Siekiant rinkti statistinę informaciją, įskaitant naršymo kelius, apsilankymų, pastovių klientų ir lankytojų skaičių, jūsų kompiuteryje bus įdiegtos nedidelės informacijos dalelės, vadinamos slapukais. Vienintelė asmeninė informacija, kuri gali būti laikoma slapuke, yra ta, kurią pateikiate patys. Slapukai negali nuskaityti jūsų kompiuterio standžiajame diske esančių duomenų. Mes naudojame slapukus tam, kad galėtume nustatyti informacijos, kurią pateikiame, naudingumą ir sužinoti, ar mūsų svetainė tinkamai pritaikyta naudotojui. „Canon“ nesidalija per slapukus surinkta informacija su kitais ne „Canon“ subjektais ir neparduoda jos trečiosioms šalims. Jei pageidaujate negauti slapukų iš mūsų svetainės, galite nustatyti savo naršyklę, kad prieš priimant slapukus jūs gautumėte įspėjimą, ir atsisakyti slapukų, kai naršyklė įspėja apie jų naudojimą. Taip pat galite atsisakyti slapukų juos savo naršyklėje išjungę. Bet kurią „Canon“ svetainės sritį galite naudoti neįjungę slapukų.
Jūs turite teisę susipažinti, ištaisyti, atnaujinti arba ištrinti savo duomenis naudodami atitinkamą nuorodą į savo profilį arba pateikę prašymą adresu consumer.deletion@canon-europe.com.
Mes laikysime Jūsų asmeninius duomenis tik tiek, kiek reikia tam, kad galėtume teikti paslaugas, kurių pageidaujate, ar bet kokį papildomą laikotarpį, kurio reikalauja įstatymai.
„Canon“ gali kartais keisti šią Privatumo politiką. Šie pakeitimai gali turėti įtakos jūsų asmens duomenų naudojimui. Atnaujinta Privatumo politika bus pateikta „Canon“ svetainėje iš anksto jums nepranešus.

Informacijos apie tai, kaip naudojame vartotojų duomenis, rasite mūsų Vartotojų duomenų apsaugos politikoje.

„Canon“ internetinės įdarbinimo sistemos privatumo politika

8. Prekės ženklas


Negalite viešai rodyti ar kokiu nors būdu naudoti Canon ar Canon Group prekių ženklų bei logotipų be išankstinio raštiško Canon sutikimo.

9. Canon Oy


Canon Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
Finland
Tel. +35810 544 20
Fax +35810 544 30

Business ID: 0114931-7

10. Taikytina teisė


Šios Sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Didžiosios Suomijos įstatymus. Visi ginčai, kylantys dėl šių Sąlygų laikymosi, išimtinai priklauso Didžiosios Suomijos teismų jurisdikcijai.

11. Autorių teisės


Autoriaus teisė © Canon Europa N.V. ir Canon Europe Ltd 2002-2011. Visos teisės saugomos. Griežtai draudžiama be išankstinio raštiško Canon sutikimo kopijuoti, platinti, skelbti ar keisti bet kokią medžiagą ar programinę įrangą, esančią Canon svetainėje ar prieinamą jos dėka.