Programėlė „Canon Camera Connect“

canon_connect

Ar esate pasirengę prisijungti kitaip?

Prijunkite savo fotoaparatą prie savo „Apple“ ar „Android“ įrenginio ir fotografuokite nuotoliniu būdu bei lengvai atsisiųskite dalytis parengtas nuotraukas.

Atsisiųskite iš „App Store“
Atsisiųskite iš „Google play“

Prijunkite savo „Canon“ fotoaparatą prie savo išmaniojo telefono ir nuveikite daugiau nei bet kada lig šiol:

  • Akimirksniu atsisiųskite savo nuotraukas, kad galėtumėte jomis dalytis
  • Valdykite savo fotoaparatą nuotoliniu būdu per telefoną
  • Pridėkite prie savo „PowerShot“ ar IXUS fotoaparatu padarytų nuotraukų GPS duomenų

DUK

Ar ši programėlė veikia su bet kuriuo fotoaparatu?

Norėdami sužinoti, ar mūsų programėlė tinka jūsų fotoaparatui, žiūrėkite toliau pateiktą tinkamų įrenginių sąrašą.**

Ar visuose fotoaparatuose galima naudoti visas funkcijas?

Ne, ne visuose modeliuose yra visos galimos funkcijos. Norėdami sužinoti, kokias funkcijas turi jūsų fotoaparatas, žiūrėkite toliau pateiktą tinkamų įrenginių sąrašą

Kaip galiu prijungti savo „Canon EOS“ DSLR fotoaparatą prie savo mobiliojo įrenginio?

1. Įjunkite fotoaparatą ir paspauskite meniu mygtuką.
2. Eikite į skirtuką „Nuostatos“ ir pasirinkite „Wi-Fi“.
3. Spauskite „Įjungti“. Jeigu fotoaparatas prašo užregistruoti slapyvardį, taip ir padarykite ir praleiskite kitus 2 žingsnius.
4. Grįžkite į meniu 
5. Pasirinkite „Wi-Fi“ funkciją ir nustatykite fotoaparato slapyvardį
6. Grįžkite į meniu ir pasirinkite „Wi-Fi“ funkciją
7. Pasirinkite piktogramą „Prijungti prie išmaniojo telefono“
8. Pasirinkite „Fotoaparato prieigos taško režimas“
9. Pasirinkite „Lengvasis sujungimas“.
10. Įrenginyje eikite į skirtuką „Nuostatos“, pasirinkite „Wi-Fi“, o tada pasirinkite fotoaparate rodomą tinklo pavadinimą.
11. Išmaniajame įrenginyje eikite į skirtuką „Nuostatos“, pasirinkite „Wi-Fi“, o tada pasirinkite fotoaparate rodomą tinklo pavadinimą.
12. Kai įrenginys prisijungs prie fotoaparato tinklo, įjunkite programėlę „Camera Connect“.
13. Fotoaparate bus rodomas patvirtinimo pranešimas, kad jis prisijungė prie jūsų įrenginio. Jei fotoaparatas prašo patikrinti prisijungti siekiantį įrenginį, paspauskite „OK“ ir įrašykite konfigūraciją į „SET1“. Dabar jau esate pasirengę naudoti programėlę.
14. Kartą įvykdžius šiuos žingsnius, daugiau viso autentifikavimo proceso kartoti nereikės. Kitąkart pasirinkę „Wi-Fi“ funkciją galėsite naudoti tas pačias konfigūravimo nuostatas, kurias įrašėte pirmojo sąrankos proceso metu, ir išmaniuoju įrenginiu prisijungti prie fotoaparato iškart atlikę 11 ir 12 žingsnius.

Kaip galiu prijungti savo „Canon EOS M3“, „Canon PowerShot“ ar „IXUS“ fotoaparatą prie savo mobiliojo įrenginio?

1. Įjunkite fotoaparatą.
2. Paspauskite fotoaparato mygtuką su mobiliojo telefono simboliu. Jei jūsų fotoaparate tokio mygtuko nėra, įjungę nuotraukų peržiūrą paspauskite „Wi-Fi“ piktogramą.
3. Sukūrę slapyvardį, pasirinkite ekrane pasirodžiusį mobiliojo telefono paveikslėlį. Fotoaparatas sukurs „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio galės prisijungti jūsų įrenginys.
4. Įrenginyje eikite į skirtuką „Nuostatos“, pasirinkite „Wi-Fi“, o tada pasirinkite fotoaparate rodomą tinklo pavadinimą.
5. Kai įrenginys prisijungs prie fotoaparato tinklo, įjunkite programėlę „Camera Connect“.
6. Fotoaparate bus rodomas patvirtinimo pranešimas, kad jis prisijungė prie jūsų įrenginio.
7. Dabar jau esate pasirengę naudoti programėlę.
8. Kartą įvykdžius šiuos žingsnius, daugiau jų kartoti nereikės. Kitąkart paspaudę mobiliojo įrenginio mygtuką iškart pereisite prie 4-o žingsnio. Peržiūros ekrane paspaudę „Wi-Fi“ piktogramą pereisite į prisijungimų istorijos meniu. Čia galite iškart pasirinkti fotoaparate rodomą tinklo pavadinimą.

Kaip perkelti nuotraukas iš fotoaparato į telefoną ar planšetinį kompiuterį?

1. Prijunkite įrenginį prie fotoaparato ir įjunkite programėlę „Camera Connect“.
2. Programėlėje palieskite funkciją „Nuotraukos fotoaparate“ ir jums bus rodomos visos šiuo metu fotoaparate laikomos nuotraukos.
3. Programėlės ekrano apačioje palieskite atsisiuntimo piktogramą ir pasirinkite nuotraukas, kurias norite įrašyti iš fotoaparato į įrenginį.
4. Jei norite įrašinėti nuotraukas po vieną, tiesiog palieskite tą nuotrauką, kurią pageidaujate įrašyti. Kai nuotrauka bus padidinta ir rodoma per visą ekraną, palieskite po ja esančią atsisiuntimo piktogramą.
5. Jei norite įrašyti kelias nuotraukas, spustelėkite ekrano apačioje esančią rodyklės piktogramą ir pasirinkite nuotraukas, kurias pageidaujate įrašyti.

Ką galiu daryti naudodamas funkciją „GPS per mobilųjį ryšį“?

Funkcija „GPS per mobilųjį ryšį“ naudoja jūsų išmaniojo telefono teikiamus GPS duomenis ir pažymi jūsų nuotraukas tikslia informacija apie, pavyzdžiui, jų padarymo laiką ir vietą. Tad nesvarbu, ar nuotraukas kaupiate archyve, ar siunčiate jas į „Flickr“, visada galėsite surasti tam tikroje vietoje padarytus atvaizdus. „GPS via Mobile“ galima naudoti „PowerShot“ ir IXUS fotoaparatuose.

Kaip pridėti prie savo nuotraukų GPS duomenų?

„GPS via Mobile“ galima naudoti su „PowerShot“ ir IXUS fotoaparatais.

1. Įsitikinkite, kad jūsų fotoaparatas ir įrenginys teisingai rodo laiką. Tai leis sinchronizuoti GPS duomenis.
2. Įjunkite programėlę „Camera Connect“ ir pasirinkite „Vietos informacija“.
3. Pasirinkite „Pradėti registruoti“.
4. Pradėkite fotografuoti.
5. Padarę nuotrauką, prijunkite fotoaparatą prie įrenginio.
6. Programėlė „Camera Connect“ automatiškai aptiks, kad įjungėte registravimą, ir paklaus, ar norėtumėte sinchronizuoti prieinamą informaciją. 
7. Pagrindiniame savo įrenginio meniu pasirinkite „Vietos informacija“.
8. Pasirinkite „Siųsti vietos informaciją“ ir paspauskite „Gerai“.
9. Norėdami peržiūrėti GPS duomenis, fotoaparate pasirinkite nuotrauką ir spustelėkite DISP. Bus rodomos vietos, kurioje padaryta nuotrauka, koordinatės.
10. Norėdami išjungti GPS duomenis, įrenginyje pagrindiniame programėlės meniu pasirinkite „Vietos informacija“ ir spustelėkite „Baigti registravimą“.

Kaip programėlėje „Camera Connect“ keisti fotoaparato nuostatas?

Jei norite keisti fotoaparato nuostatas, jūsų kompaktinis fotoaparatas turi veikti vienu iš rankinių režimų – „M“, „Av“ arba „Tv“.

1. Prijunkite fotoaparatą prie programėlės „Camera Connect“.
2. Spustelėkite „Nuotolinis fotografavimas“.
3. Čia įrenginio apačioje dešinėje bus rodomas mygtukas, kurį spustelėjus jums bus pateiktos įvairios nuostatos: išlaikymas, diafragma, ISO, nepertraukiamas fotografavimas ir laikmatis.
4. Pasirinkite norimą keisti nuostatą ir reguliuokite ją slinkdami kairėn arba dešinėn.

Man pavyko prisijungti prie programėlės, bet ją įjungus mano „Wi-Fi“ ryšys nuolat trūkinėja. Ką turėčiau daryti?

1. Eikite į savo įrenginio „Wi-Fi“ nuostatų skirtuką ir spustelėkite tinklą, prie kurio vis persijunginėja jūsų įrenginys.
2. Pasirinkite šį tinklą pamiršti.
3. Pasirinkite jūsų fotoaparate rodomą tinklo pavadinimą.

Kaip galiu įdiegti programėlę savo telefone ar planšetiniame kompiuteryje

Programėlę „Camera Connect“ galite nemokamai atsisiųsti savo įrenginiu. Tereikia apsilankyti „App Store“ arba „Google Play“ ir ieškoti „Canon Camera Connect“.

Anksčiau naudojau programėlę „CameraWindow“, bet mano fotoaparatas negali prisijungti prie naujosios programėlės „Camera Connect“, nors ji ir įdiegta, – kodėl?

Jūsų ankstesnis ryšys su išmaniuoju įrenginiu naudojant senąją programėlę „CameraWindow“ laikomas fotoaparate kaip jo prisijungimų istorijos sąrašo dalis. Jo naudoti nebegalima, nes šis ryšys tinka tik senajai jūsų išmaniojo įrenginio programėlei.

Jeigu prisijungimui prie savo išmaniojo įrenginio naudojote „Mobiliojo įrenginio prijungimo mygtuką“:

1. Paspauskite „Meniu“ ir suraskite skirtuką „Nuostatos“ (skirtukas su veržliarakčio ir plaktuko piktograma).
2. Pasirinkite parinktį „Mobiliojo įrenginio prijungimo mygtukas“.
3. Ištrinkite „Registruotąją paskirties vietą“ (tai jūsų išmanusis įrenginys).
4. Tai padarę, dar kartą paspauskite „Mobiliojo įrenginio prijungimo mygtuką“ ir atlikite prijungimo prie išmaniojo įrenginio procedūrą (nepamirškite savo išmaniajame įrenginyje įjungti naujosios programėlės „Camera Connect“).
5. Tai padarius, mobiliojo ryšio mygtukas atsimins šį ryšį su naująja programėle „Camera Connect“ ir galėsite jį naudoti taip pat kaip anksčiau. Kad nekiltų painiava, taip pat galite ištrinti senąją programėlę „CameraWindow“.

Jeigu anksčiau nenaudojote „Mobiliojo įrenginio prijungimo mygtuko“ arba jūsų fotoaparate jo nėra:

1. Paspauskite „Peržiūra“ ir pasirinkite mygtuką su „Wi-Fi“ piktograma.
2. Paleiskite naują ryšį ekrane pasirinkę išmaniojo telefono piktogramą (o ne paspaudę ankstesnį ryšį prisijungimų istorijos sąraše).
3. Atlikite prijungimo prie išmaniojo įrenginio procedūrą (nepamirškite savo išmaniajame įrenginyje įjungti naujosios programėlės „Camera Connect“).
4. Tai padarius, fotoaparatas atsimins šį ryšį su naująja programėle „Camera Connect“ ir rodys jį kaip naują elementą prisijungimų istorijos sąraše. Kad nekiltų painiava, taip pat galite ištrinti senąją programėlę „CameraWindow“.

Kaip prisijungti naudojant NFC?

Jei norite naudoti NFC, jums reikės NFC pritaikyto „Android“ išmaniojo telefono (OS versija 4.0 arba naujesnė). Įjunkite NFC savo išmaniajame telefone ir prilieskite telefonu ant fotoaparato esantį „N-Mark“ logotipą.

Naudojant kai kuriuos modelius jums reikės atlikti šiuos veiksmus:

1. Įjunkite „Wi-Fi“ funkciją fotoaparato meniu ir įsitikinkite, kad įjungtas NFC ryšys
2. Įrenginyje eikite į „Nuostatas“, pasirinkite „Wi-Fi“, tada pasirinkite fotoaparate rodomą tinklo pavadinimą ir palieskite „Prisijungti“.
3. Palietę NFC įjunkite programėlę ir prisijungimo procesas bus baigtas.

Mano fotoaparatas naudoja NFC, bet ši funkcija įjungia programėlę „CameraWindow“; kaip man pradėti naudoti „Camera Connect“?

Mūsų programėlė „Camera Connect“ automatiškai už jus perrašys NFC žymę.

Jums tereikia prijungti fotoaparatą prie programėlės „Camera Connect“ *** ir pasirodžius pranešimui apie NFC žymės informacijos perrašymą paspausti „OK“.

*** Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie mobiliajame įrenginyje įdiegtos programėlės „Camera Connect“, rasite skirsnyje „Kaip galiu prijungti savo „Canon EOS“ DSLR fotoaparatą prie savo mobiliojo įrenginio?“ arba „Kaip galiu prijungti savo „Canon PowerShot“ ar IXUS fotoaparatą prie savo mobiliojo įrenginio?“

Naudojant kai kuriuos modelius jums reikės atlikti šiuos veiksmus:

1. Prijunkite fotoaparatą prie programėlės „Camera Connect“.
2. Programėlės pagrindiniame meniu pasirinkite „Fotoaparato nuostatos“.
3. Spustelėkite „Pradėti įrašymą“.
4. Prilieskite fotoaparatą prie įrenginio.
5. Perrašymas bus užbaigtas.

Kaip atstatyti pradines „Wi-Fi“ ryšio nuostatas „Canon PowerShot“ arba IXUS fotoaparate?

1. Spustelėkite savo fotoaparato meniu mygtuką.
2. Pasirinkite „Wi-Fi nuostatos“.
3. Pasirinkite „Atstatyti nuostatas“.
4. Pasirodžius klausimui „Atstatyti visą „Wi-Fi“ informaciją?“, pasirinkite „Gerai“.

Kaip atstatyti „Wi-Fi“ ryšio nuostatas „Canon“ DSLR fotoaparate?

1. Spustelėkite savo fotoaparato meniu mygtuką
2. Eikite į žalią nuostatų skirtuką
3. Pasirinkite „Wi-Fi“ funkciją
4. Paspauskite informacijos mygtuką
5. Pasirinkite „Išvalyti Wi-Fi nuostatas“
6. Patvirtinkite paspaudę „Gerai“

Kaip galiu pateikti atsiliepimus?

Mes nekantraujame išgirsti tiek teigiamus, tiek neigiamus jūsų atsiliepimus apie programėlę. Taip pat būtume jums dėkingi už pasiūlymus, kaip ją patobulinti.

Pateikite savo atsiliepimus

Naudinga informacija

Įdiegus programėlę „Camera Connect“ išmaniajame įrenginyje, gali reikėti fotoaparate inicijuoti „naują ryšį“, kad fotoaparatas būtų tinkamai sujungtas su išmaniuoju įrenginiu.


* „Canon“ programėlė „Camera Connect“ turi šias funkcijas:


[Funkcijos ir suderinami modeliai]

1) „Wi-Fi“ ryšys su vaizdo kamera vaizdams perduoti***, nuotolinis tiesioginis filmavimas ir datos (laiko) nustatymas.

2) Vietos informacijos pridėjimas prie vaizdų

3) „Bluetooth“ ryšys su jį palaikančiomis kameromis


[Pritaikyti funkcijoms Nr.: 1, 2, 3]

PowerShot SX730 HS **/ G9 X Mark II

EOS 200D**, EOS M6, EOS M5


[Palaikomos funkcijos: 1, 3]

EOS 6D Mark II, EOS 77D, EOS 800D (nuotolinis užrakto mygtuko atleidimas „Bluetooth“ ryšiu galimas su BR-E1, įsigyjama atskirai)


[Palaikomos funkcijos: 1, 2]

PowerShot SX430 IS / SX432 IS / SX620 HS / G7 X Mark II / SX720 HS / SX540 HS / SX420 IS / G5 X / G9 X / G3 X / SX530 HS / SX 710 HS / SX 610 HS / G7 X / SX60 HS / N2 / G1 X Mark II / SX700 HS / SX600 HS / N100
IXUS 190 / 285 HS / 180 / 182 / 275 HS / 265 HS
PowerShot G16* / S120* / S200* / SX510 HS* / SX280 HS* / N* / A3500 IS* / A3550 IS* / S110*
IXUS 255 HS* / 140* / 135* / 245 HS*


[Palaikomos funkcijos: 1]

EOS 5D Mark IV, EOS 1300D, EOS 80D, EOS 760D, EOS 750D, EOS 70D, EOS 6D, EOS M10, EOS M3
IXUS 510 HS* / 240 HS*
LEGRIA HF R86* / HF R87*/ HF R88*


* Nepalaikomas nuotolinis tiesioginis filmavimas
**Pridedama vietos informacija vaizdams įrenginyje per „Bluetooth“.
***CR2 vaizdų dydis bus pakeistas į atitinkamą optimalų jūsų įrenginiui dydį. Visos raiškos RAW CR2 failų persiuntimas NEĮMANOMAS.


Operacinė sistema:
– iOS 9.3/10.3
– Android OS 5.0-5.1/6.0/7.0-7.1


„Bluetooth“ sistemos reikalavimai:

„Bluetooth“ ryšiui užmegzti, vaizdo kameroje turi būti „Bluetooth“ funkcija ir jūsų įrenginyje turi būti „Bluetooth 4.0“ arba naujesnė versija (palaikoma mažai energijos eikvojanti „Bluetooth“ technologija). „Bluetooth 4.0“ palaikomi įrenginiai: „iPhone 4s“ ir naujesni, 3-os kartos ir naujesni „iPad“ 5-os kartos „iPod touch“ ir naujesni.


Suderinami failų tipai:
– JPEG, MP4, MOV

  1. EOS fotoaparatais įrašytų MOV failų įrašyti negalima.
  2. Vaizdo kamera padarytų AVCHD failų įrašyti negalima.

Pastaba:
– jei programa neveikia tinkamai, išjunkite programą ir vėl įjungę pamėginkite iš naujo;
– nuolatinis GPS naudojimas fone gali ženkliai sumažinti baterijos veikimo trukmę;
– jei naudojate elektrinį artinimo adapterį, įjunkite funkciją „Live View“.

 

Naudojimo sąlygos