Įvairovė, lygybė ir įtrauktis

„Canon“ siekia sukurti įvairialypę kultūrą, kartu kurdama įtraukią darbo vietą ir siekdama sukurti teisingesnę visuomenę visiems. Įmonė turi 102 tautybių daugiau nei 22 000 darbuotojų Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje ir 180 000 darbuotojų visame pasaulyje, tad susidursite su įvairiausiais žmonėmis.
Group of people standing in front of a park bridge
Mes tikime „Kyosei“ filosofija – gyventi ir dirbti siekiant bendros gerovės. Šiuo noru dalyvauti kuriant geresnę visuomenę grindžiamas mūsų troškimas kurti įtraukesnį ir teisingesnį pasaulį.

Siekiame sukurti įvairialypę, įtraukią ir lygiateisę darbo vietą, kuri atspindėtų įvairias bendruomenes, kuriose dirbame, ir klientus, kuriuos aptarnaujame visame EMEA regione. Mes siekiame to kurdami darbo aplinką, kurioje žmonės yra vertinami, gerbiami, turi priklausymo jausmą ir gali klestėti ir asmeninėje, ir profesinėje srityje.

PETER SAAK, Executive Vice President, Canon EMEA Developing Regions Business Group

Įtraukių žmonių vizijos įgyvendinimas

„Įvairovė, lygybė ir įtrauktis yra pagrindas, kaip kolegos atspindi ir įkūnija mūsų įmonės „Kyosei“ filosofiją. Taip mes išreiškiame savo įsipareigojimą kurti įvairialypę organizaciją, kurioje žmonės gali būti savimi ir turi visas galimybes sėkmingai atlikti savo vaidmenį ir eiti karjeros keliu.“
Group of people standing on a softball pitch

Įvairialypės kultūros įgyvendinimas

Kartu su savo vadovais ir darbuotojais mes pirmaujame propaguodami įtraukųjį elgesį. Siekiame sukurti aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi gerbiamas, vertinamas ir galėtų klestėti asmeninėse ir profesinėse srityse.

Canon Camera

Įtraukios darbo vietos kūrimas

Esame įsipareigoję užtikrinti ir formuoti darbuotojų įtraukties ir lygybės patirtį visuose darbuotojo gyvenimo ciklo etapuose.

Canon Camera
Group of people at a food buffet
Two people having a meeting

Teisingesnės visuomenės visiems kūrimas

Vadovaudamiesi įmonės filosofija „Kyosei“, siekiame būti atsakinga verslo partnere ir prisidėti prie geresnės visuomenės visiems, įnešdami savo indėlį į įtraukesnio ir teisingesnio pasaulio kūrimą.

Canon Camera

Susipažinkite plačiau

Įvairovė, lygybė ir įtrauktis yra pagrindiniai mūsų tvarumo darbotvarkės ramsčiai ir mūsų įmonės vertybių pagrindas. Mes siekiame suteikti augimo, mokymosi ir tobulėjimo galimybes, kurios padės mums kuriant pažangiausias technologines naujoves, įgalinančias įmones ir suteikiančias galimybių žmonėms.