Warranty_Banner.jpg

Informacija apie „Canon“ Europos garantijų sistemą

Toliau išsamiai aptariamos grąžinimo į gamyklą bei garantinio aptarnavimo vietoje nuostatos ir sąlygos.

Informacija apie garantinį aptarnavimą

Jeigu „Canon“ gaminys sugenda, mūsų klientai turi teisę naudotis „Canon“ Europos garantijų sistema (EWS), pagal kurią gedimai šalinami nemokamai tam tikrą laiką po gaminio įsigijimo (taikomos nuostatos ir sąlygos).

EWS sudaro dviejų skirtingų rūšių paslaugos; jums tinkamos paslaugos parenkamos atisžvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą bei įsigytą gaminį.

Grąžinimo į gamyklą EWS:
Didžiajai daliai „Canon“ buitinių gaminių taikoma grąžinimo į gamyklą paslauga. Jeigu garantiniu laikotarpiu gaminyje atsiranda gamybinio pobūdžio gedimas, jis turi būti grąžintas į „Canon“ patvirtintą remonto įstaigą, kurioje jį nemokamai sutaisys „Canon“ įgalioti technikai. Atlikus remonto darbus, gaminys bus grąžintas jums.

Aptarnavimo vietoje EWS:
Tam tikriems lazeriniams ir rašaliniams gaminiams (tik tam tikrose šalyse) siūlomos aptarnavimo vietoje paslaugos. Tam tinkamų gaminių sąrašą rasite toliau pateiktose garantinio aptarnavimo vietoje nuostatose ir sąlygose.

Jeigu garantiniu laikotarpiu atitinkamame gaminyje atsiranda gamybinio pobūdžio gedimas, „Canon“ įgaliotas technikas apsilankys pas jus ir nemokamai suremontuos gaminį jo buvimo vietoje. Jeigu garantinio aptarnavimo vietoje nuostatos ir sąlygos toliau nepateiktos, tai reiškia, jog jūsų šalyje aptarnavimo vietoje paslauga neteikiama. Tokiu atveju teikiamos tik grąžinimo į gamyklą garantinio aptarnavimo paslaugos.

Norėdami išsamiai susipažinti su vieno ar kito tipo garantijos nuostatomis ir sąlygomis, spustelėkite pageidaujamą garantinio aptarnavimo tipą žemiau –


Vaizdo gaminių Europos garantijos sistema (angl. EWS)

„Canon“ ir EWS sistemos narės garantuoja, kad šio gaminio aparatinė įranga visą garantinį laikotarpį bus geros darbinės būklės. Jei per garantinį laikotarpį būtų nustatyta, kad aparatinė įranga yra sugedusi, aparatinės įrangos remonto paslauga bus suteikta nemokamai „Canon“ įgaliotame techninės priežiūros centre (centruose) EWS sistemoje dalyvaujančiose šalyse. 

Grąžinimo gamintojui garantija taikoma „Canon“ produktams, kurie skirti parduoti ir įsigyjami Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Šveicarijoje bei Jungtinėje Karalystėje. 

Nemokama EWS paslauga teikiama tik tuo atveju, jei pateikiama ši garantijos kortelė ir originali pirkėjui pardavėjo išduota pirkimo sąskaita arba kasos čekis, ir jei garantijos kortelėje yra nurodyta: a) pirkėjo vardas ir pavardė, b) pardavėjo pavadinimas ir adresas, c) įsigyto gaminio modelio pavadinimas ir serijos numeris (jei yra), d) gaminio pirkimo data. „Canon“ pasilieka teisę atsisakyti teikti garantines paslaugas, jei ši informacija yra nepilna, buvo pašalinta arba pakeista vartotojui pirmą kartą įsigijus gaminį iš pardavėjo. 

„Canon“ gali suremontuoti arba pakeisti „Canon“ produktus naujais arba atnaujintais produktais arba dalimis, kurių našumas ir patikimumas prilygsta naujo produkto našumui ir patikimumui. Taip pat „Canon“ gali pakeisti produktus atitinkamais modeliais, jei originalus modelis nebegaminamas. Atnaujintos detalės arba produktai bus naudojami tik tuo atveju, jei juos naudoti leidžiama pagal atitinkamos šalies, kurioje taikoma garantija, teisės aktus. 


1. Garantijos laikotarpis

Ši garantija galioja vienus metus nuo tada, kai vartotojas įsigijo produktą (trejus metus projektoriams ir devyniasdešimt dienų projektorių lempoms), vadovaujantis pirmiau nurodytais dokumentais.

* „PIXMA G Series“: vieni metai arba 30 000 spaudinių, pagal tai, kuri sąlyga įsigalioja pirmiau.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 metai arba 6 000 naudojimo valandų, pagal tai, kuri sąlyga įsigalioja pirmiau. / XEED 4K600STZ: 5 metai arba 12 000 naudojimo valandų, pagal tai, kuri sąlyga įsigalioja pirmiau.

2. Kaip gauti garantijos paslaugą

Išsamios informacijos apie atskirose šalyse siūlomą garantiją teiraukitės atitinkamos EWS sistemos narės.

3. EWS sistemos narės

Dėl išsamesnės informacijos suteikiamos garantijos klausimais, prašome kreiptis į Jūsų šalyje esantį garantinio aptarnavimo centrą.“ 

4. Apribojimai

„Canon“ ir EWS sistemos narės neteikia garantijos: 
– periodiniams patikrinimams, priežiūrai ir remontui arba detalių keitimui dėl normalaus jų nusidėvėjimo; 
– eksploatacinėms medžiagoms; 
– jokiai programinei įrangai; 
– nusidėvinčioms dalims (pvz., vaizdo galvutėms, projektorių optinėms dalims, rašalo atliekų surinkikliams ir kreipiamiesiems voleliams), taip pat atsargoms ir priedams (pvz., akumuliatoriams ir įrašymo laikmenoms), įskaitant, bet ne tik, su produktu naudojamas juostas, DVD, atminties korteles ir atjungiamą HDD, kuriems ši garantija netaikoma; 
– defektams, kilusiems dėl be „Canon“ leidimo atliktų modifikacijų; 
– išlaidoms, kurių patiria „Canon“ techninės priežiūros centrai, pritaikydami arba keisdami produktą pagal specifinius šalies techninius arba saugos standartus ar specifikacijas, ar bet kokioms kitoms išlaidoms, kurių reikia produktui pritaikyti dėl pasikeitusių specifikacijų po produkto pristatymo; 
– žalai, kilusiai dėl to, kad produktas neatitiko specifinių šalies standartų ar specifikacijų ne produkto įsigijimo šalyje. 
 
Garantinio remonto paslauga netaikoma, jei žala ar defektai kilo dėl: 
– netinkamo produkto naudojimo, perteklinio naudojimo arba valdymo, kaip nurodyta naudotojo arba operatoriaus vadove ir (arba) susijusiuose dokumentuose, įskaitant, be apribojimų, pažeidimus dėl netinkamo laikymo, numetimo, per stipraus sukrėtimo, korozijos, purvo, vandens ar smėlio; 
– remonto, modifikacijų ar valymo, kurį vykdė „Canon“ neįgaliotas techninės priežiūros centras; 
– tiesiogiai naudojant įrenginiui netinkamas atsargines dalis, programinę įrangą ar eksploatacines medžiagas (pvz., rašalą, popierių, dažus ar baterijas). Tinkamumas konkrečiam jūsų „Canon“ produktui turėtų būti nurodytas ant pakuotės, bet jis užtikrinamas naudojant originalias „Canon“ atsargines dalis, programinę įrangą ir eksploatacines medžiagas, nes jos jau yra išbandytos. Prieš naudojimą patariama patikrinti suderinamumą; 
– produkto prijungimo prie „Canon“ nepatvirtintų sujungimui įrenginių; 
– netinkamo produkto supakavimo jį grąžinant įgaliotam „Canon“ paslaugų centrui; 
– nelaimių ar nelaimingų atsitikimų, ar kitų priežasčių, kurių „Canon“ negali kontroliuoti, įskaitant, bet ne tik, žaibą, vandenį, gaisrą, viešuosius neramumus ar netinkamą vėdinimą. 
 

5. Kita

Remonto paslauga gali ilgiau užtrukti, jei bus vykdoma ne originalioje pirkimo šalyje, nes produktas toje šalyje dar nėra parduodamas arba yra parduodamas specifinės tai šaliai konstrukcijos. Atitinkamai remontuojančioje šalyje sandėliuose gali nebūti tam tikrų produkto atsarginių dalių. 

Klientas yra pats atsakingas už programinės įrangos failų ir programų atsarginių kopijų sukūrimą ir išsaugojimą prieš remontą ir už jų atkūrimą po tokio remonto. 

„Canon“ neprisiima atsakomybės dėl jokių kitų pretenzijų, įskaitant, bet ne tik, įrašymo laikmenos ir duomenų praradimą ar pan., jei tai nėra konkrečiai nurodyta šioje garantijoje. Grąžindami produktą garantinei techninei priežiūrai, labai kruopščiai jį supakuokite, apdrauskite, pridėkite pardavimo dokumentą ir garantijos kortelę, remonto instrukcijas ir (jei taikytina) įrašymo laikmenos, kurioje laikomi produkto padaryti vaizdai, pavyzdį. Garantija neturi įtakos vartotojo teisėms pagal galiojančius teisės aktus ir vartotojo teisėms pardavėjo atžvilgiu, kylančioms iš pirkimo ir pardavimo sutarties. Jei nėra atitinkamų galiojančių nacionalinių teisės aktų, ši garantija – vienintelė ir išskirtinė jūsų teisių gynimo priemonė, ir nei „Canon“, nei jos padaliniai ar kitos EWS sistemos narės nebus atsakingi už jokias papildomas išlaidas ar padarinius pažeidus bet kokią aiškiai nurodytą ar numanomą šio produkto garantiją.

 

 

Jei turite daugiau klausimų dėl Europos garantijų sistemos, kreipkitės į mus per aptarnavimo el. paštu arba aptarnavimo telefonu paslaugas.EWS kontaktinė informacija

Toliau lentelėje nurodytos šalys, kuriose siūloma „Canon“ Europos garantijos sistema (EWS); daugiau informacijos rasite išsamiose „Canon“ EWS nuostatose ir sąlygose.

Čia rasite kiekvienos šalies kontaktinius duomenis ir siūlomų paslaugų lygį.

Atkreipkite dėmesį, kad, kur siūloma, aptarnavimo vietoje paslauga teikiama tik reikalavimus atitinkantiems gaminiams.

Šalis Pagalbos tarnybos kontaktinė informacija Siūlomos EWS paslaugos Aptarnavimo vietoje apribojimai
Austrija

+43 1 360 277 45 67

„Canon Austria“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Belgija

+32 (0)2 620 01 97

„Canon Belgium“ (olandų k.)
„Canon Belgium“ (prancūzų k.)

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Bulgarija

+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg

„Canon Bulgaria“

Grąžinimas gamintojui Nėra
Kipras

+357 2 2314 719

Doros Neophytou

Grąžinimas gamintojui Nėra
Čekija

+420 296 335 619

„Canon Czech“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Danija

+45 70 20 55 15

„Canon Denmark“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Danijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas). Atokiose vietovėse paslauga neteikiama.
Estija

+372 630 0530
overall@overall.ee

„Overall“

Grąžinimas gamintojui Nėra
Suomija

+358 (020) 366 466
(Skambinant laidine ryšio linija pokalbis kainuoja 0,15 centų už minutę. Pokalbio kaina gali priklausyti nuo mobiliojo ryšio operatoriaus įkainio. Daugiau informacijos teiraukitės savo operatoriaus.)

„Canon Finland“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Suomijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas). Atokiose vietovėse paslauga neteikiama.
Prancūzija

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon France

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Prancūzijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Vokietija

069 2999 3680

„Canon Germany“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Vokietijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Graikija

+302 10 969 6422

„Canon Greece“

Grąžinimas gamintojui Nėra
Vengrija

+36 (06)1 235 53 15

„Canon Hungary“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Islandija

Fotografijos / vaizdo įrašų produktai: +354 533 34 11 

„Beco“ 

Spausdintuvų / skaitytuvų produktai: +354 569 77 60

Nyherji

Grąžinimas gamintojui Nėra
Airija

+353 16 990 990

„Canon Ireland“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Airijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Italija

+39 02 3859 2000

„Canon Italy“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje: nėra
Keitimas vietoje: tik žemyninėje Italijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Latvija

Fotografijos / vaizdo įrašų produktai: +371 67 38 75 10
Spausdintuvų produktai: +371 67 20 40 80
info@ibs.canon.lv

„I B Serviss“

Grąžinimas gamintojui Nėra
Lietuva

„Orgsis“ +370 5 239 5510

Grąžinimas gamintojui Nėra
Liuksemburgas

+352 27 302 054

„Canon Luxembourg“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Malta

+356 2148 8800
info@avantech.com.mt

„Avantech“

Grąžinimas gamintojui Nėra
Norvegija

+47 23 50 01 43

„Canon Norway“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Norvegijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas). Atokiose vietovėse paslauga neteikiama.
Lenkija

+48 22 583 4307

„Canon Poland“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Lenkijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Portugalija

+351 21 424 51 90

„Canon Portugal“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Portugalijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Rumunija

Fotografijos / vaizdo įrašų produktai: +402 13246281
Spausdintuvų / skaitytuvų produktai: +402 19633 
cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

„Canon Romania“

Grąžinimas gamintojui Nėra
Slovakija

+421 (0)250 102 612

„Canon Slovakia“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Slovėnija

Fotografijos / vaizdo įrašų produktai: (+386 1) 5461 000

„3A Servis“

Spausdintuvų / skaitytuvų produktai: (+386 1) 5853 777

Birotehna

Grąžinimas gamintojui Nėra
Ispanija

+34 91 375 45 55

„Canon Spain“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje: nėra
Keitimas vietoje: tik žemyninėje Ispanijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Švedija

+46 (0)8 519 923 69

„Canon Sweden“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Švedijoje (įskaitant Gotlandą ir tiltais sujungtas salas). Atokiose vietovėse paslauga neteikiama.
Šveicarija

+41 22 567 58 58

„Canon Switzerland“ (prancūzų k.)
„Canon Switzerland“ (vokiečių k.)

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Olandija

+31 (0)20 721 91 03

„Canon Netherlands“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyniniuose Nyderlanduose (įskaitant tiltais sujungtas salas).
JK

+44 (0)207 660 0186

Canon UK

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Jungtinėje Karalystėje (įskaitant tiltais sujungtas salas).

Pokalbio kaina priklauso nuo geografinėje vietovėje taikomo mobiliojo arba laidinio ryšio operatoriaus pokalbių plano arba paslaugos teikėjo įkainio. Jei norite sužinoti tikslią kainą, visų pirma pasiteiraukite savo paslaugos teikėjo.Grįžti į viršų

Aptarnavimo vietoje garantijos kontaktiniai duomenys

Aptarnavimo vietoje garantinės paslaugos teikiamos toliau išvardytose šalyse, įtrauktose į „Canon“ Europos garantijų sistemą (EWS).
Turėkite omenyje, jog aptarnavimo vietoje garantinės paslaugos teikiamos tik gaminiams, nurodytiems šiame sąraše On-Site Warranty Applicable Models(PDF).

Taikomos „Canon“ aptarnavimo vietoje EWS nuostatos ir sąlygos.
Jeigu jūsų gaminiui atparnavimo vietoje paslaugos netaikomos, būsite aptarnaujami grąžinant gaminį į gamyklą; žr. Informacija apie grąžinimo į gamyklą garantiją.


Teritorija Išsami informacija Aprašymas
BELGIË Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 02 6200 197
Openingstijden Maandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUE Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 02 6200 197
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKA Servisní restrikce
Help desk číslo (+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací doba Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickou http://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARK Service-begrænsninger Ikke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk 70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
Åbningstider Mandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLAND Einschränkungen Die Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk 069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support link http://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑA Restricciones del Servicio Disponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk) 901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamiento La linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canon http://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCE Service restrictions Par intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel 01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouverture Du Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internet http://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELAND Service restrictions For Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number (353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIA Restrizioni al servizio Le richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto 848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di apertura Lunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supporto http://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURG Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 27 302 054
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁG Korlátozások Munkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma 06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhető Hétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linken http://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLAND Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
Openingstijden Van Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGE Service begrensninger For fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte 23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
Åpningstider Mandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICH Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Mo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKA Ograniczenia serwisowe Wszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej 22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinach Od Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Line http://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGAL Restrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente) Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk) 21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de Funcionamento O serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link) http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZ Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support link http://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Servisné obmedzenia
Help desk číslo (+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodiny Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporu http://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSE Service restrictions Pas de restrictions.
Centre d'appel 0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMI Huoltorajoitukset Jos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu 020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
Aukioloajat Maanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluun http://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGE Service-begränsningar För avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport 08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettider Måndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupport http://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOM Service restrictions For UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number 0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx

You might also need...