Warranty_Banner.jpg

Informacija apie „Canon“ Europos garantijų sistemą

Toliau išsamiai aptariamos grąžinimo į gamyklą bei garantinio aptarnavimo vietoje nuostatos ir sąlygos.

Informacija apie garantinį aptarnavimą

Jeigu „Canon“ gaminys sugenda, mūsų klientai turi teisę naudotis „Canon“ Europos garantijų sistema (EWS), pagal kurią gedimai šalinami nemokamai tam tikrą laiką po gaminio įsigijimo (taikomos nuostatos ir sąlygos).

EWS sudaro dviejų skirtingų rūšių paslaugos; jums tinkamos paslaugos parenkamos atisžvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą bei įsigytą gaminį.

Grąžinimo į gamyklą EWS:
Didžiajai daliai „Canon“ buitinių gaminių taikoma grąžinimo į gamyklą paslauga. Jeigu garantiniu laikotarpiu gaminyje atsiranda gamybinio pobūdžio gedimas, jis turi būti grąžintas į „Canon“ patvirtintą remonto įstaigą, kurioje jį nemokamai sutaisys „Canon“ įgalioti technikai. Atlikus remonto darbus, gaminys bus grąžintas jums.

Aptarnavimo vietoje EWS:
Tam tikriems lazeriniams ir rašaliniams gaminiams (tik tam tikrose šalyse) siūlomos aptarnavimo vietoje paslaugos. Tam tinkamų gaminių sąrašą rasite toliau pateiktose garantinio aptarnavimo vietoje nuostatose ir sąlygose.

Jeigu garantiniu laikotarpiu atitinkamame gaminyje atsiranda gamybinio pobūdžio gedimas, „Canon“ įgaliotas technikas apsilankys pas jus ir nemokamai suremontuos gaminį jo buvimo vietoje. Jeigu garantinio aptarnavimo vietoje nuostatos ir sąlygos toliau nepateiktos, tai reiškia, jog jūsų šalyje aptarnavimo vietoje paslauga neteikiama. Tokiu atveju teikiamos tik grąžinimo į gamyklą garantinio aptarnavimo paslaugos.

Norėdami išsamiai susipažinti su vieno ar kito tipo garantijos nuostatomis ir sąlygomis, spustelėkite pageidaujamą garantinio aptarnavimo tipą žemiau –


Standartinės Europos garantijos sistemos (EGS) sąlygos

Canon ir EGS nariai garantuoja, kad šio gaminio mechaninė įranga tinkamai veiks visą garantijos laikotarpį. Jeigu garantijos galiojimo laikotarpiu nustatoma, kad mechaninė įranga turi defektų, tokios mechaninės įrangos remontas bus atliktas nemokamai Canon aptarnavimo centruose valstybėse, kuriose yra EGS nariai.

Prekės garantinis grąžinimas oficialiam prekybos atstovui arba gamintojui taikomas tiems Canon produktams,  kurie yra skirti ir yra įsigyti Europos ekonominėje erdvėje („EEA“) arba Šveicarijoje.

Nemokamos EGS paslaugos gali biūti suteiktos tik pateikus šią garantijos kortelę ir mažmeninio prekybininko užsakovui išduotą originalią sąskaitą/kasos čekį, ir tik tuo atveju, jeigu garantijos kortelėje nurodomas (a) pirkėjo vardas, pavardė/pavadinimas, (b) mažmeninio prekybininko pavadinimas ir adresas, (c) pirkto gaminio modelio pavadinimas ir serijos numeris, jei toks yra, bei (d) gaminio pirkimo data. Canon pasilieka teisę atsisakyti suteikti garantines paslaugas, jei garantijos kortelėje nenurodyta visa reikalaujama informacija arba ji buvo išbraukta ar pakeista po to, kai vartotojas nupirko gaminį iš mažmeninio prekybininko. Taip pat Canon pasilieka teisę pakeisti gaminį su defektais kitu tokios pat ar aukštesnės kokybės gaminiu be defektų, ir netaisyti gaminio su defektais.

Garantinis laikotarpis

Ši garantija galioja vienerius metus* nuo pirkimo dienos (projektoriams** garantija suteikiama trims metams, projektoriaus lempoms - devyniasdešimt dienų), įrodomos aukščiau paminėtais dokumentais.

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: vienerius metus ar 30000 spaudų, kas įvyksta anksčiau.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 metams ar 6000 valandų naudojimo, kas įvyksta anksčiau. / XEED 4K600STZ: 5 metams ar 12000 valandų naudojimo, kas įvyksta anksčiau.

Garantinių paslaugų teikimas

Garantinės paslaugos teikiamos įgaliotuose Canon paslaugų centruose.

Užsakovas apmoka bet kokias gaminio saugaus transportavimo į Canon paslaugų centrą arba iš jo išlaidas. Jeigu gaminys įvežamas į valstybę, kurioje netaikoma EGS ir joje nepriimama garantijos kortelė, gaminys turi biūti grąžintas į tą valstybę, kurioje jis buvo nupirktas, kad biūtų galima pasinaudoti garantija.

EGS nariai: 

Dėl išsamesnės informacijos suteikiamos garantijos klausimais, prašome kreiptis į Jūsų šalyje esantį garantinio aptarnavimo centrą.“

Apribojimai

Canon ir EGS nariai nesuteikia garantijos dėl:

 • periodinės patikros, priežiiūros ir remonto arba dalių keitimo dėl normalaus nusidėvėjimo;

 • sunaudojamų dalių;

 • bet kokios programinės įrangos;

 • ši garantija netaikoma su šiuo gaminiu naudojamoms nusidėvinčioms dalims (pvz. video galvutėms, Projektoriaus optnės dalys, atliekamų dažų įdėklas ir kreipiamiesiems velenėliams), taip pat atsarginėms dalims irpriedams (pvz. baterijoms ir įrašymo laikmenoms (įskaitant,bet neapsiribojant, juostelėmis, skaitmeniniais universaliaisiais diskais (DVD), atmintiems kortomis ir nuimamais standžiaisiais diskais (HDD)));

 • defektų, atsiradusių dėl modifikacijų, atliktų be Canon sutikimo;

 • išlaidų, kurias patiria Canon paslaugų centrai atlikdami bet kokius gaminio pritaikymus ar modifikacijas, reikalingas tam, kad gaminys atitiktų konkrečius šalyje galiojančius technikos ar saugumo standartus ar specifikacijas, arba bet kokių kitų išlaidų, patiriamų norint suderinti gaminį del bet kokių nuo

 • gaminio pristatymo pakitusių specifikacijų;

 • žalos, atsirandančios dėl to, kad gaminys neatitinka konkrečių šalies standartų ar specifikacijų kitoje šalyje negu ta šalis, kurioje gaminys nupirktas.

Garantinės remonto paslaugos nesuteikiamos, jeigu žalos ar defektų priežastis yra: 

 • netinkamas naudojimas, pernelyg didelis naudojimas, gaminio priežiiūra ar eksploatavimas ne pagal naudotojo ar operatoriaus instrukcijas ir/arba atitinkamuose naudotojui skirtuose dokumentuose, įskaitant, bet neapsiribojant, neteisingas saugojimas, numetimas ir per dideli sukrėtimai;

 • korozija, nešvarumai, vanduo ar smėlis;

 • remontas, modifikacijos arba valymas ne įgaliotame Canon paslaugų centre;

 • Gedimas, sukeltas atsarginių dalių, programinės įrangos ar eksplotacinių medžiagų (tokių kaip rašalas,  popierius, rašalų kasetė ar maitinimo elementas), kurios produktui nėra pritaikytos. Canon produktų suderinamumas turėtų būti nurodytas ant produkto pakuotės. Canon užtikrina autentiškų atsarginių dalių, programinės įrangos ir eksplotacinių medžiagų suderinamumą, kadangi jos buvo patikrintos gamykliškai. Rekomenduotina patikrinti produktų suderinamumą, prieš juos naudojant.

 • gaminio prijungimas prie įrangos, prijungimo prie kurios Canon nėra patvirtinusi;

 • netinkamas gaminio supakavimas, grąžinant jį į įgaliotą Canon paslaugų centrą;

 • nelaimingi atsitikimai ar nelaimės, arba bet kokia kita priežastis, kurios Canon negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, žaibas, vanduo, gaisras, viešieji neramumai ir netinkama ventiliacija.

Kita

Remonto paslaugos gali užtrukti, jeigu jos teikiamos ne toje šalyje, kurioje gaminys nupirktas, jei šioje šalyje jis dar neparduodamas arba parduodamas tai šaliai pritaikyto dizaino. Atitinkamai toje šalyje, kurioje gaminys remontuojamas, gali nebiūti tam tikrų atsarginių tokio gaminio dalių.

Užsakovas yra pats atsakingas už atsarginių kopijų pasidarymą ir bet kokių programinės įrangos bylų bei programų išsaugojimą prieš remontą bei jų atkiūrimą po remonto.

Canon neprisiima atsakomybės už šioje garantijoje aiškiai nenurodytus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimais dėl įrašymo laikmenų, duomenų praradimo ir pan. Grąžindami produktą garantiniam aptarnavimui, jį labai atsargiai supakuokite, apdrauskite, pridėkite pirkimo kvitą ir garantijos kortelę, remonto instrukcijas ir (priklausomai nuo aplinkybių) įrašymo laikmenų, kuriose saugomos produktų padarytos nuotraukos, pavyzdį.Ši garantija neturi jokios įtakos vartotojo įstatyminėms teisėms pagal atitinkamus galiojančius nacionalinius įstatymus arba vartotojo teisėms mažmeninio prekybininko atžvilgiu pagal pirkimo/pardavimo sutartį. Jeigu nėra tai reglamentuojančių atitinkamų nacionalinių įstatymų, ši garantija bus vienintelė ir išskirtinė vartotojo teisių gynimo priemonė, o Canon arba jos antrinės įmonės, arba kiti EGS nariai neatsako už jokius atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius pažeidus bet kokią aiškią ar numanomą šio gaminio garantijos sąlygą.

Šie garantijos terminai ir sąlygos yra pasiūlyti jums Canon be išankstinio nusistatymo bet kokioms statutinėms teisėms, kurias jūs galite papildomai turėti dėl produktų, apimtų šitų terminų ir sąlygų.


 

Jei turite daugiau klausimų dėl Europos garantijų sistemos, kreipkitės į mus per aptarnavimo el. paštu arba aptarnavimo telefonu paslaugas.EWS kontaktinė informacija

Toliau lentelėje nurodytos šalys, kuriose siūloma „Canon“ Europos garantijos sistema (EWS); daugiau informacijos rasite išsamiose „Canon“ EWS nuostatose ir sąlygose.

Čia rasite kiekvienos šalies kontaktinius duomenis ir siūlomų paslaugų lygį.

Atkreipkite dėmesį, kad, kur siūloma, aptarnavimo vietoje paslauga teikiama tik reikalavimus atitinkantiems gaminiams.

Šalis Pagalbos tarnybos kontaktinė informacija Siūlomos EWS paslaugos Aptarnavimo vietoje apribojimai
Austrija

+43 1 360 277 45 67

„Canon Austria“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Belgija

+32 (0)2 620 01 97

„Canon Belgium“ (olandų k.)
„Canon Belgium“ (prancūzų k.)

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Bulgarija

+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg

„Canon Bulgaria“

Grąžinimas gamintojui Nėra
Kipras

+357 2 2314 719

Doros Neophytou

Grąžinimas gamintojui Nėra
Čekija

+420 296 335 619

„Canon Czech“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Danija

+45 70 20 55 15

„Canon Denmark“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Danijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas). Atokiose vietovėse paslauga neteikiama.
Estija

+372 630 0530
overall@overall.ee

„Overall“

Grąžinimas gamintojui Nėra
Suomija

+358 (020) 366 466
(Skambinant laidine ryšio linija pokalbis kainuoja 0,15 centų už minutę. Pokalbio kaina gali priklausyti nuo mobiliojo ryšio operatoriaus įkainio. Daugiau informacijos teiraukitės savo operatoriaus.)

„Canon Finland“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Suomijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas). Atokiose vietovėse paslauga neteikiama.
Prancūzija

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon France

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Prancūzijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Vokietija

069 2999 3680

„Canon Germany“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Vokietijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Graikija

+302 10 969 6422

„Canon Greece“

Grąžinimas gamintojui Nėra
Vengrija

+36 (06)1 235 53 15

„Canon Hungary“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Islandija

Fotografijos / vaizdo įrašų produktai: +354 533 34 11 

„Beco“ 

Spausdintuvų / skaitytuvų produktai: +354 569 77 60

Nyherji

Grąžinimas gamintojui Nėra
Airija

+353 16 990 990

„Canon Ireland“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Airijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Italija

+39 02 3859 2000

„Canon Italy“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje: nėra
Keitimas vietoje: tik žemyninėje Italijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Latvija

Fotografijos / vaizdo įrašų produktai: +371 67 38 75 10
Spausdintuvų produktai: +371 67 20 40 80
info@ibs.canon.lv

„I B Serviss“

Grąžinimas gamintojui Nėra
Lietuva

„Orgsis“ +370 5 239 5510

Grąžinimas gamintojui Nėra
Liuksemburgas

+352 27 302 054

„Canon Luxembourg“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Malta

+356 2148 8800
info@avantech.com.mt

„Avantech“

Grąžinimas gamintojui Nėra
Norvegija

+47 23 50 01 43

„Canon Norway“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Norvegijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas). Atokiose vietovėse paslauga neteikiama.
Lenkija

+48 22 583 4307

„Canon Poland“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Lenkijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Portugalija

+351 21 424 51 90

„Canon Portugal“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Portugalijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Rumunija

Fotografijos / vaizdo įrašų produktai: +402 13246281
Spausdintuvų / skaitytuvų produktai: +402 19633 
cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

„Canon Romania“

Grąžinimas gamintojui Nėra
Slovakija

+421 (0)250 102 612

„Canon Slovakia“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Slovėnija

Fotografijos / vaizdo įrašų produktai: (+386 1) 5461 000

„3A Servis“

Spausdintuvų / skaitytuvų produktai: (+386 1) 5853 777

Birotehna

Grąžinimas gamintojui Nėra
Ispanija

+34 91 375 45 55

„Canon Spain“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje: nėra
Keitimas vietoje: tik žemyninėje Ispanijoje (įskaitant tiltais sujungtas salas).
Švedija

+46 (0)8 519 923 69

„Canon Sweden“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Švedijoje (įskaitant Gotlandą ir tiltais sujungtas salas). Atokiose vietovėse paslauga neteikiama.
Šveicarija

+41 22 567 58 58

„Canon Switzerland“ (prancūzų k.)
„Canon Switzerland“ (vokiečių k.)

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Nėra
Olandija

+31 (0)20 721 91 03

„Canon Netherlands“

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyniniuose Nyderlanduose (įskaitant tiltais sujungtas salas).
JK

+44 (0)207 660 0186

Canon UK

Grąžinimas gamintojui
Aptarnavimas vietoje (remontas ir keitimas)
Remontas vietoje ir keitimas: tik žemyninėje Jungtinėje Karalystėje (įskaitant tiltais sujungtas salas).

Pokalbio kaina priklauso nuo geografinėje vietovėje taikomo mobiliojo arba laidinio ryšio operatoriaus pokalbių plano arba paslaugos teikėjo įkainio. Jei norite sužinoti tikslią kainą, visų pirma pasiteiraukite savo paslaugos teikėjo.Grįžti į viršų

Aptarnavimo vietoje garantijos kontaktiniai duomenys

Aptarnavimo vietoje garantinės paslaugos teikiamos toliau išvardytose šalyse, įtrauktose į „Canon“ Europos garantijų sistemą (EWS).
Turėkite omenyje, jog aptarnavimo vietoje garantinės paslaugos teikiamos tik gaminiams, nurodytiems šiame sąraše On-Site Warranty Applicable Models(PDF).

Taikomos „Canon“ aptarnavimo vietoje EWS nuostatos ir sąlygos.
Jeigu jūsų gaminiui atparnavimo vietoje paslaugos netaikomos, būsite aptarnaujami grąžinant gaminį į gamyklą; žr. Informacija apie grąžinimo į gamyklą garantiją.


Teritorija Išsami informacija Aprašymas
BELGIË Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 02 6200 197
Openingstijden Maandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUE Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 02 6200 197
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKA Servisní restrikce
Help desk číslo (+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací doba Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickou http://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARK Service-begrænsninger Ikke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk 70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
Åbningstider Mandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLAND Einschränkungen Die Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk 069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support link http://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑA Restricciones del Servicio Disponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk) 901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamiento La linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canon http://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCE Service restrictions Par intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel 01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouverture Du Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internet http://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELAND Service restrictions For Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number (353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIA Restrizioni al servizio Le richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto 848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di apertura Lunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supporto http://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURG Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 27 302 054
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁG Korlátozások Munkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma 06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhető Hétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linken http://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLAND Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
Openingstijden Van Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGE Service begrensninger For fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte 23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
Åpningstider Mandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICH Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Mo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKA Ograniczenia serwisowe Wszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej 22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinach Od Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Line http://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGAL Restrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente) Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk) 21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de Funcionamento O serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link) http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZ Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support link http://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Servisné obmedzenia
Help desk číslo (+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodiny Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporu http://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSE Service restrictions Pas de restrictions.
Centre d'appel 0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMI Huoltorajoitukset Jos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu 020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
Aukioloajat Maanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluun http://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGE Service-begränsningar För avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport 08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettider Måndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupport http://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOM Service restrictions For UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number 0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx

You might also need...