Pranešimų apie netinkamą elgesį politika (Netylėkite)

„Canon“ yra tvirtai įsipareigojusi visoje organizacijoje užtikrinti veiksmingą valdymą, rizikos valdymą ir atitiktį, todėl aktyviai imasi veiksmų atskleisti susirūpinimą keliančius neetiško ar neteisėto elgesio atvejus. Sukūrėme pranešimų apie atitikties pažeidimus sistemą „Netylėkite“, siekdami gauti informaciją apie atitikties problemas, įskaitant įstatymo arba „Canon“ grupės elgesio kodekso taisyklių pažeidimus.

Pranešančiųjų apie pažeidimus konfidencialumas griežtai saugomas ir užtikrinama apsauga nuo atsakomųjų veiksmų darbo vietoje. Nuolat skatiname tinkamai naudotis sistema didindami informuotumą apie ją. Gavus pranešimą apie galimą atitikties pažeidimą, pradedamas tyrimas, siekiant nustatyti faktus, ir priimamas galutinis sprendimas, ar pažeidimas yra padarytas. Jei nustatoma, kad padarytas atitikties pažeidimas, imamasi reikiamų taisomųjų veiksmų ir priemonių apsisaugoti nuo jo pasikartojimo.

Jei norite pranešti apie problemą, spustelėkite čia