Legal & compliance

Teisiniai reikalavimai ir atitiktis

Mūsų atitikties ir teisiniai pareiškimai, pozicijos ir rekomendacijos

Visose šalyse, kuriose vykdome veiklą, laikomės galiojančių įstatymų ir taisyklių. Čia pateikiamos rekomendacijos mūsų klientams, tiekėjams ir partneriams, taip pat aprašomos tam tikros mūsų, kaip atsakingos įmonės, nuostatos.

Informacija vartotojams

Pagalba tokiomis temomis kaip suklastoti gaminiai, šešėlinės prekės ir nesąžiningos parduotuvės.

Legal & Compliance - Consumer info

Informacija tiekėjams ir partneriams

Dirbdami su mumis pasirūpinkite, kad jūsų įmonė laikytųsi mūsų bendrųjų pirkimo sąlygų ir tinkamai naudotų mūsų logotipą.

Legal & Compliance - Supplier & Partner info

„Canon“ standartai

Mūsų pozicija dėl šiuolaikinės vergovės, privatumo, prieinamumo, mokesčių ir vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo.

Legal & Compliance - Canon values