FOTOGRAFIJOS PAGRINDAI

Kaip valdyti ekspoziciją

Pagrindiniai diafragmos, išlaikymo ir ISO nustatymai tobuloms ekspozicijoms ir kūrybiškiems efektams kurti.

Norint suprasti ekspoziciją, praverstų fotoaparatą įsivaizduoti kaip šviesos rinkimo įrankį. Ekspozicija yra tiesiog šviesos kiekis, kurį įleidžiame. Jei įleisite per mažai šviesos, vaizdas bus tamsus arba nepakankamai eksponuojamas. Įleidus per daug šviesos vaizdas bus per šviesus arba pernelyg eksponuojamas.

Aplinkos šviesa atsispindi nuo objektų ir paviršių fotografuojamoje scenoje, o objektyvas nukreipia ją per fotoaparatą į jutiklį – būtent tai sukuria vaizdą. Automatiniu arba scenos režimu „Canon“ fotoaparatai labai gerai nustato optimalų šviesos kiekį subalansuotai ekspozicijai sukurti, bet mes galime turėti didesnę kūrybinę laisvę, jei valdysime ją patys.

Diafragma

Šuo stovi ant nukritusių lapų žaliame miške. Nufotografuota naudojant objektyvą „Canon RF 50mm F1.8 STM“, nustačius f/20 diafragmą didesniam lauko gyliui, todėl sufokusuotas ir šuo, ir fonas.

Šie du kadrai yra vienodos ekspozicijos, bet su skirtinga diafragmos verte. Naudojant mažą diafragmos nustatymą šiam vaizdui sukuriamas didesnis lauko gylis ryškesniu fonu. Fotografuota fotoaparatu „Canon EOS R6“, naudojant objektyvą „Canon RF 50mm F1.8 STM“, nustatymai: 1/60 sek., f/20 ir ISO 20000.

Šuo stovi ant nukritusių lapų žaliame miške. Nufotografuota naudojant objektyvą „Canon RF 50mm F1.8 STM“, nustačius f/1,8 diafragmą mažesniam lauko gyliui, todėl šuo yra sufokusuotas, o fonas – sulietas.

Nustačius platesnę diafragmą sumažėja lauko gylis, todėl sufokusuojama kur kas mažesnė vaizdo dalis, o objektas išsiskiria iš pirmojo ir antrojo plano. Šiuo atveju objektyvas su plačia maksimalia diafragma, pvz., „Canon RF 50mm F1.8 STM“, yra itin naudingas. Fotografuota fotoaparatu „Canon EOS R6“, naudojant objektyvą „Canon RF 50mm F1.8 STM“, nustatymai: 1/80 sek., f/1,8 ir ISO 160.

Yra trys veiksniai, suteikiantys galimybę valdyti ekspoziciją, – jie vadinami ekspozicijos trikampiu. Pirmiausia yra diafragma, kuri yra objektyvo angos dydis, leidžiantis patekti šviesai ir matuojamas kaip f skaičius.

Kiekviename objektyve galima tam tikru diapazonu keisti diafragmos dydį. Didelės diafragmos vertės išreiškiamos mažais skaičiais, pvz., f/2,8. Jos praleidžia daugiau šviesos ir sukuria seklų lauko gylį (didesnis išsiliejimas už sufokusuoto taško). Mažos diafragmos vertės išreiškiamos dideliais skaičiais f/16. Jos praleidžia mažiau šviesos ir sukuria dideles sufokusuotas erdves nuo pirmojo plano iki fono.

Išlaikymas

Šuo žingsniuoja lapų taku. Šuo yra susiliejęs ir nesufokusuotas, nes jis pajudėjo, kai fotoaparato „Canon EOS R6“ užraktas buvo atidarytas.

Norint užfiksuoti veiksmo akimirkas, būtina naudoti trumpą išlaikymą. Jei objektas juda greičiau, o išlaikymas nėra pakankamai trumpas, objektas atrodys susiliejęs, kaip pavaizduota. Fotografuota fotoaparatu „Canon EOS R6“, naudojant objektyvą „Canon RF 50mm F1.8 STM“, nustatymai: 1/100 sek., f/1,8 ir ISO 125.

Šuo šokinėja per lapus miške. Nors objektas juda, dėl trumpo išlaikymo nustatymo fotoaparate „Canon EOS R6“ objektas vis tiek puikiai fokusuojamas.

1/1600 sek. išlaikymas užfiksuoja šuns judesius. Fotografuota fotoaparatu „Canon EOS R6“, naudojant objektyvą „Canon RF 50mm F1.8 STM“, nustatymai: 1/1600 sek., f/1,8 ir ISO 1250.

Antrasis mūsų ekspozicijos trikampio veiksnys yra išlaikymas. Tai laikas, per kurį šviesa gali patekti į jutiklį. Kaip ir vanduo, pratekantis per čiaupą, – kuo ilgiau išlaikysime užraktą atvirą, tuo daugiau šviesos praeis.

Trumpas išlaikymas (jutiklis atveriamas trumpą laiką) gali būti naudingas fotografuojant greitą veiksmą, o ilgas išlaikymas (jutiklinis atveriamas ilgą laiką) gali būti naudojamas kūrybiniams judesio suliejimo efektams, pvz., šviesos pėdsakams kurti ar tapybai šviesa.

ISO ir iškraipymas

Ant trikojo uždėtas fotoaparatas „Canon EOS R6“ ant žolėtos kalvos šlaito, vaizdo ieškiklyje matomi žemiau esantys laukai.

Fotografuojant kraštovaizdžius vakaro šviesoje, ISO 100 užtikrina optimalią vaizdo kokybę, o siaura diafragma užtikrina ryškumą visame kadro gylyje. Tačiau dėl to dažnai išlaikymas būna lėtas ir gali prireikti naudoti trikojį arba fotoaparatą su integruotu vaizdo stabilizavimu (IBIS).

Trečiasis mūsų ekspozicijos trikampio veiksnys yra ISO. Jis suteikia galimybę reguliuoti jutiklio jautrumą šviesai. Mažesnis ISO nustatymas, pvz., ISO 100, lemia geresnę nuotraukų kokybę. Esant dideliam ISO nustatymui jutiklio jautrumas yra didesnis, todėl tinkamai ekspozicijai išgauti reikės mažiau šviesos. Tačiau dėl to vaizdas yra labiau iškraipomas, o labai didelis ISO nustatymas paveikia vaizdo kokybę.

Paprastai geriausia naudoti kuo mažesnį ISO nustatymą, tačiau šiuolaikiniai „Canon“ fotoaparatai turi klasėje pirmaujantį aukšto efektyvumo ISO, tad galite drąsiai fotografuoti su ISO 1600 ar didesniu nustatymu ir vis tiek sukurti gražias detalias nuotraukas prietemoje.

Ekspozicijos trikampis

Trys pagrindiniai ekspozicijos veiksniai – diafragma, išlaikymas ir ISO – veikia kartu, todėl, pakeitus vieną veiksnį, jį reikia subalansuoti su kitu, jei norite išlaikyti tą pačią ekspoziciją, arba reikia leisti fotoaparatui ją kompensuoti. Tad juos geriausia laikyti trimis trikampio kraštinėmis. Sureguliavus vieną iš kraštinių, kita arba abi kitos kraštinės turės prisitaikyti, nebent jūs specialiai bandysite padidinti arba sumažinti ekspozicijos lygius.

Pavyzdžiui, sumažinus išlaikymą, kad būtų užfiksuotas greitas veiksmas, gali būti per maža nuotraukos ekspozicija. Norėdami tai kompensuoti, turėsite padidinti diafragmos arba ISO vertę. Panašiai sumažindami diafragmos vertę, kad padidintumėte sufokusuotą sritį, turėsite padidinti išlaikymą arba ISO. Pradėkite suvokti ekspoziciją būtent taip ir netrukus suprasite, kad yra įvairių nustatymų derinių, kuriais bus išgauta panaši nuotraukos ekspozicija, o jūs turėsite kūrybinę laisvę pasirinkti tinkamą derinį fotografuojamam objektui arba scenai.

Ekspozicijos režimai

Ranka laiko „Canon“ fotoaparatą priešais miško taką, ekrane rodomas priekyje esantis kelias.

Populiaru fotografuoti naudojant rankinį režimą (M) su automatiniu ISO. Tokiu būdu galite nustatyti išlaikymą ir diafragmą, o fotoaparatas pritaikys ISO pagal fotografuojamą sceną.

„Canon EOS R6“ fotoaparatu nufotografuotas miško takas, iš abiejų pusių apsuptas medžių, o tolumoje saulės šviesoje stovi trys figūros.

Dėl subtilaus šešėlių ir šviesų derinio šis atmosferinis medžių tunelis kelia iššūkių efektyvumui fotografuojant prietemoje, tačiau, laimei, EOS R6 fotoaparatu fotografuotų nuotraukų kokybė yra aukšta net ir esant dideliam ISO jautrumui. Fotografuodami rankiniu režimu su automatiniu ISO galime užtikrinti, kad išlaikymas liktų pakankamai trumpas ir fotoaparatą galėtume laikyti rankose, o ISO prisitaiko prie scenos prietemoje. Fotografuota fotoaparatu „Canon EOS R6“, naudojant objektyvą „Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM“, nustatymai: 105 mm, 1/80 sek., f/7.1 ir ISO 1600.

„Canon“ fotoaparatu lengva naudoti kelis ekspozicijos režimus, kurie suteikia galimybę šiek tiek pakeisti ekspozicijos trikampį. Programos režimu (P) galite valdyti ISO, o fotoaparatas parenka išlaikymą ir diafragmą. Pirmenybės užraktui režimu (TV) galite pakeisti išlaikymą, o fotoaparatas pasirūpina bendrąja ekspozicija. Panašiai pirmenybės diafragmai režimu (AV) nustatomas f skaičius, o fotoaparatas nustato tinkamą išlaikymą. Galite pasirinkti automatinį ISO režimą arba patys nustatyti ISO. Rankiniu režimu (M) galite nustatyti bet kokį diafragmos, išlaikymo ir ISO derinį.

EOS R sistemos fotoaparatai taip pat turi lanksčios pirmenybės režimą (FV), kuris suteikia galimybę perjungti diafragmos, išlaikymo, ekspozicijos kompensavimo ir ISO valdymą naudojant tą patį režimą. Pakeitus vieną nustatymą, likusieji automatiškai prisitaiko, kad būtų išlaikyta tinkama ekspozicija, todėl ekspozicijos valdymas tampa daug greitesnis ir paprastesnis.

Toks ekspozicijos reguliavimas gali būti naudojamas meniniams efektams kurti. Patamsinus vaizdus spalvos taps sodresnės ir suteiks nuotraukoms daugiau niūrumo, ypač fotografuojant kraštovaizdį. Padidinus ekspoziciją šešėliai taps šviesesni ir nuotrauka atrodys modernesnė.

Ekspozicijos kadravimas suteikia galimybę užfiksuoti sceną įvairiomis ekspozicijomis ir vėliau pasirinkti geriausią kadrą. Pasirinkite nuo ±1 iki ±3 sustojimų ekspozicijos skalėje ir leiskite fotoaparatui pagal poreikį pakoreguoti jūsų nustatymus.

Ilga ekspozicija

Ant trikojo uždėtas fotoaparatas „Canon EOS R6“ priešais fejerverkus virš jūros.

Dviejų sekundžių ekspozicija sulieja bangų judesius ir suteikia galimybę fotoaparatu užfiksuoti kelis fejerverkų pliūpsnius viename kadre (žr. pagrindinį vaizdą).

Kai šviesos yra mažiau, užraktą gali tekti išlaikyti atvertą ilgiau. Kartais tai būtina, o kitais atvejais tai yra kūrybinis pasirinkimas, siekiant sulieti judesį scenoje, pvz., sulieti tekantį vandenį ar plaukiančius debesis. Fotoaparatas turi visiškai nejudėti, tad būtina naudoti trikojį arba stabilų paviršių, kad nebūtų fotoaparato drebėjimo. Problemų gali kilti net nuspaudžiant užrakto mygtuką, todėl geriausia naudoti nuotolinį užrakto paleidiklį – „Canon“ belaidį nuotolinį valdiklį BR-E1 arba programėlę „Canon Camera Connect“ telefone. Naudojant programėlę, taip pat galima fotografuoti neriboto eksponavimo režimu, suteikiančiu galimybę išlaikyti užraktą atvertą kelias minutes ar ilgiau, o tai puiki išeitis fotografuojant fejerverkus ar žvaigždes naktį.

Fotografuojant ilgų ekspozicijų kadrus dieną, sunkiausia yra nustatyti tokį išlaikymą, kad spėtų įvykti pakankamai judesio. Geriausia rinktis daugiau nei kelių sekundžių išlaikymą, tad nepamirškite, kad ISO ir diafragmos reikšmės turės būti mažos. Taip pat naudinga fotografuoti apniukusiomis arba tamsiomis sąlygomis, arba dienos pabaigoje, kai šviesa yra silpnesnė. Kitas variantas – įsigyti filtrą, kuris tvirtinamas ant objektyvo galo ir sustabdo dalį į jį patenkančios šviesos. Geriausiai tinka neutralaus tankio (ND) filtras.

Aukštesnio lygio ekspozicija

Atlenktame „Canon EOS R6“ peržiūros ekrane rodoma, kaip derinamos daugybinės ekspozicijos.

Fotoaparate „Canon EOS R6“ integruota daugybinės ekspozicijos funkcija suteikia galimybę fotografuojant peržiūrėti efektą realiuoju laiku, kad galėtumėte tobulai sukomponuoti daugybines ekspozicijas.

Miškelis su pro šakas šviečiančia saule, nufotografuotas per stovinčių akmenų rėmą, sukurta naudojant „Canon EOS R6“ fotoaparate integruotą dvigubos ekspozicijos nustatymą.

Fotoaparate integruotas dvigubos ekspozicijos nustatymas atveria daugybę kūrybinių galimybių. Fotografuodami šį kadrą nustatėme „Additive“ parinkties daugybinės ekspozicijos režimą, iškadravome Sarseno akmenis priešais ryškų dangų, tada apvertėme fotoaparatą ir užfiksavome miškelį. Fotografuojant tokias raiškias formas šviesiame fone užtikrinama, kad antrasis kadras bus pritaikytas pagal pirmojo kadro formą. Fotografuota fotoaparatu „Canon EOS R6“, naudojant objektyvą „Canon RF 50mm F1.8 STM“, nustatymai: 1/50 sek., f/8 ir ISO 100.

Įvaldžius ekspoziciją atveriama daugybė kūrybinių galimybių. Daugumoje „Canon“ neveidrodinių ir DSLR fotoaparatų yra daugybinės ekspozicijos režimas, suteikiantis galimybę sulieti daugiau nei vieną kadrą. Ši funkcija, kuri buvo sukurta pasisėmus įkvėpimo iš juostinių fotoaparatų daugybinės ekspozicijos technologijos, kai tas pats kadras juostoje buvo eksponuojamas du ar daugiau kartų, suteikia galimybę sukurti daugybę stulbinančių efektų.

Iš trijų fotoaparate integruotų suliejimo parinkčių, „Additive“ parinktis yra panašiausia į juostinio fotoaparato technologiją, nes ja apjungiamos ryškumo vertės, kad baltosios sritys liktų baltos. Fotografuodami šiuo režimu ieškokite raiškių formų, stipraus kontrasto ir įspūdingų siluetų.

Kitą kartą pasiėmę fotoaparatą eksperimentuokite su ekspozicijos trikampiu ir patys pamatykite, kokį poveikį tai daro jūsų nuotraukoms.

Autorius: James Paterson

Susiję gaminiai

Susiję straipsniai